Регистър на проектите

28/1/2011
търсене
Местоположение
Наименование
Основна
Стойност-Обща
Стойност-соб.принос
Партньори
Донорска
Период
ТутраканОсновен ремонт на Районна болница – Тутраканремонт на хирургично отделение, ново неврологично и създаване на ОАРИЛ със съответните инсталации – Ел, ВиК, ОВ, звънчева, сигнална и други160 000 лв30 000 лв.нямаФРИ2000г.
ТутраканРемонт на Районна болница – Тутракан – ІІ етапремонт на вътрешно, гинекологично, детско и родилно отделение246 600 лв30 000 лвнямаФРИ2002г.
Цар СамуилОсем класно училище–препроектиране – с.Цар Самуилдовършване на започналия строеж на училището269 200 лв30 000 лвнямаФРИ2001г.
ТутраканБлагоустрояване на ж.к.“Възходи”направа на вътрешно квартални улици,паркинги, детска площадка, кът за отдих, спортна площадка, затревяване119 760 лв25 060 лв.нямаФРМС и ААМР2000г.
ТутраканБлагоустрояване на парк “Христо Ботев” – гр.Тутраканблагоустрояване на парк „Христо Ботев”24 873 лв2 500 лвнямаФРМС и ААМР2001г.
ТутраканОбщински център за услуги и информация на гражданитеОформени са три работни места - Общо деловодство, Специализирано деловодство и Личен състав, оборудвани с офистехника и гише на обслужваща банка70 669 лв.39 999 лв за СРРнямаФРМС и ААМР2002г.
ТутраканУлично енергоспестяващо осветление Разработване на бизнес план и подмяна на лампите на съществуващото осветление с енергоспестяващи88 115 лв29 000 лвнямаААМР2003г.
ТутраканКрасива България 2002СРР на 6 обекта196 000 лв98 000лв.нямаПРООН2002г.
ТутраканКрасива България 2003 СРР на седем обекта, провеждане на квалификационни курсове по 3 специалности204 000 лв.102 000лв.нямаПРООН2003г.
ТутраканКрасива България 2005Ремонт на Общински детски комплекс50 000 лв.25 000 лв.нямаПРООН2005г.
ТутраканКрасива България 2006Благоустрояване на централна градска част 150 000лв.75 000 лв.нямаПРООН2006г.
ТутраканКрасива България 2007Благоустрояване на пешеходна зона между ул.Ал.Стамболийски и ул.Вит гр.Тутракан199975,83лв.99987,68 лв.нямаМТСП2007г.
ТутраканКрасива България 2008 Ремонт на Обреден дом гр.Тутракан199 982,96лв.99 991,48 лв.нямаМТСП2008г.
ТутраканКрасива България 2009Благоустрояване на пешеходна зона между ул.Ал.Стамболийски и ул.Иван Вазов гр.Тутракан199 998,58лв.99 999,29лв.нямаМТСП2009г.
ТутраканЕнергийна ефективност на СОУ “Йордан Йовков”Ремонт на отоплителна инсталация, енергоспестяващо осветление, топлоизолация, подмяна на дограма и външна мазилка312 000 лв.62 000 лв.нямаСИФ2004г.
ТутраканЕнергийна реконструкция на СОУ “Йордан Йовков”- ІІ-ри етапПодмяна на дограма, монтиране външна изолация от Фибран, направа на скатен покрив, ремонтиране отоплителна инсталация.388 654 лв.77 730 лв.нямаМТСП – СИФ2007г. – 2008г.
Нова Черна       
Старо село       
Цар Самуил       
ПреславциПодобряване на уличната настилка в населените места на общината”Подобряване на уличната настилка в селата Нова Черна, Старо село, Цар Самуил, Белица, Преславци1 900 000 лв.няманямаСАПАРД2006