ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2021 год. ( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ)

16/12/2021
 
ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  РАЗРЕШЕНИТЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2021 год. 
( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ)
№ по ред
Населено място
Възложител
 
Квар-
тал
Имот / УПИ
Вид подробен устройствен план - ПУП
Разрешен със (с):
Заповед/ Решение
 
1.
гр.Тутракан
Д. Н. Д
154
73496.501.3899 и 73496.501.3900
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-12/04.01.2021г.
2.
гр.Тутракан
В. С. Б.
30
73496.501.2181
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-158/11.02.2021г.
3.
гр.Тутракан
Д. Д. В.
138
73496.501.663
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-292/19.03.2021г.
4.
с.Цар Самуил
„НЕПТУН 2011” ЕООД
68
І-407
 
ПУП-ИПР
-
5.
гр.Тутракан
Н. И. М.
129
73496.501.3825
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-362/16.04.2021г.
6.
с. Белица
Община Тутракан
28
І –„У-ще”
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-352/09.04.2021г.
7.
с.Цар Самуил
Т. Д. И.
 
КККР (КВС)
78238.5.39
ПУП-ПП
(външно ел.захранване)
Решение №304 по Протокол №24 от 29.04.2021г. на
Общински съвет-Тутракан
8.
гр.Тутракан
Община Тутракан
-
ПУП-ПУР (План за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти публична общинска собственост -ІІ част)
Решение №305 по Протокол №24 от 29.04.2021г. на
Общински съвет-Тутракан
9.
с. Дунавец
Ю. Т. Г.
14
VІІІ- 19
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-3453/02.06.2021г.
10.
с. Бреница
ЗП - К. Д. С.
-
06389.1.42, м.”Аланджика”
 
ПУП-ПП
(довеждащ водопровод)
Решение №330 по Протокол №25 от 28.05.2021г. на
Общински съвет-Тутракан
11.
гр.Тутракан
А. П. Ф.
126
501.2433
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-474/27.05.2021г.
12.
гр.Тутракан
Л. С. У.
5
500.767
 
ПУП-ПРЗ
З-д № РД-04-534/ 14.06.2021г.
13.
с.Пожарево
„АМОН”ЕООД
-
57090.2.75
 м.з-ще с.Пожарево
 
ПУП-ПЗ
Решение №343 по Протокол №27 от 24.06.2021г. на
Общински съвет-Тутракан
14.
гр. Тутракан
Д. В. Р.
121
501.2661
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-644/ 15.07.2021г.
15.
гр. Тутракан
Т. Ц. Т. и Д. В. Т.
99
501.887
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-651/ 20.07.2021г.
16.
гр. Тутракан
Община Тутракан,
Т.Й.М. и С.П М.
34
Х-3451
501.2036
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-696/30.07.2021г.
17.
гр. Тутракан
н-ци  П. К. П.
89
501.2036
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-698/30.07.2021.г
18.
с. Търновци
Б. Р. К.
5
IХ-116
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-726/13.08.2021г.
19.
с. Бреница
„ЗП Красен Добрев“
КККР (КВС)
06389.20.168
 
ПУП-ПП
Р-е №374/П-л №29/19.08.2021г.
на Общински съвет
20.
гр. Тутракан
В. Ш. А.
131
501.921
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-752/25.08.2021г.
21.
с. Пожарево
Р. Р. Б.
25
501.275
XVI-275
 
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-741/20.08.2021г.
22.
с. Старо село
С. З. Л.
4
VIII-25
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-1116/19.11.2021г.
23.
с. Старо село
С. З. Л.
КККР (КВС)
69078.105.33
 
ПУП-ИПР
Решение №425 по Протокол №33 от 25.11.2021г. на
Общински съвет-Тутракан
24.
с. Нова Черна
К. К. К.
13
IХ-103 и VIII-103
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-753/25.08.2021г.
25.
гр. Тутракан
С. Д. Н.
59
501.3363
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-982/13.10.2021г.
26.
гр. Тутракан
А. Т. К.
151
501.2114
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-974/08.10.2021г.
27.
гр. Тутракан
„Либра България“ ООД –гр. София
69
I-„ Промишлени  нужди“
и VIII- „Промишлени нужди“
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-815/08.09.2021г.
28.
с. Старо село
Х. И. Г. и Н. Д. Г.
24
XVII-227 и
XVIII-224
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-1070/10.11.2021г.
29.
с. Нова Черна
„Идея-2004“ ЕООД
- гр.Русе
КККР (КВС)
51956.50.592
 
ПУП-ПЗ
З-д № РД-04-1142/29.11.2021г.
30.
гр. Тутракан
В. А. К.
79
501. 3917
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-1173/08.12.2021г.
31.
с. Нова Черна
К. К. К.
13
IХ-103 и VIII-103
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-753/25.08.2021г.
 

Прикачени файлове