Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място

21/2/2024