ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2019 год.

10/7/2019