ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКА, ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАПИСАНИЯ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

30/6/2016
                                                                                                                                
ОДОБРЯВАМ:                                                                                                                ОБРАЗЕЦ №14
           
...........................................................
Заместник кмет на Община Тутракан
 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКА, ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАПИСАНИЯ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН"
І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областната и общинската транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на община Тутракан”.  Автобусите за обществен превоз на пътници трябва да отговарят на изискванията на чл.37 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
ІІ. Описание на предмета на поръчката, включително основни характеристики:
1.    Маршрутно разписаниена линии от Републиканската транспортна схема:
М А Р Ш Р У Т Н О   Р А З П И С А Н И Е   № 19101
автобусна линия     РУСЕ - ТУТРАКАН
Изпълнява се целогодишно.
 
Разстоя-
          Час,минути
 
 
           Час,минути
ние ( км.)
Пристига
Стои
 Тръгва
      М  А  Р  Ш  Р  У  Т
Пристига
Стои
 Тръгва
 
 
 
11.00
 Русе - АГ ''Изток''
9.03
 
 
15.0
11.17
1
11.18
 р. Мартен
8.43
1
8.44
2.0
11.21
1
11.22
 р. Сандрово
8.39
1
8.40
8.0
11.31
1
11.32
 Сливо поле
8.29
1
8.30
10.0
11.43
1
11.44
 р. Бабово
8.17
1
8.18
5.0
11.50
1
11.51
 р. Бръшлен
8.10
1
8.11
2.0
11.54
1
11.55
 р. Цар Самуил
8.06
1
8.07
6.0
12.02
1
12.03
 Нова Черна
7.58
1
7.59
3.0
12.07
1
12.08
 ДЗС Нова Черна
7.53
1
7.54
4.0
12.13
1
12.14
 р. Старо село
7.47
1
7.48
3.0
12.18
1
12.19
 Старо село
7.42
1
7.43
3.0
12.23
1
12.24
 р. Старо село
7.37
1
7.38
5.0
12.31
 
 
 АГ Тутракан
 
 
7.30
 
 
Обща дължина 66.0 км.                                          Средна техническа скорост 49.5 км/ч
Общо време за движение 1.20 ч.мин.                   Средна съобщителна скорост 43.5 км/ч
          Общо време за пътуване 1.31 ч.мин.
          Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден през с. Старо село.
 
М А Р Ш Р У Т Н О   Р А З П И С А Н И Е   № 19102
на автобусна линия     РУСЕ - ТУТРАКАН
Изпълнява се целогодишно.
Разстоя-
          Час,минути
 
 
           Час,минути
ние ( км.)
Пристига
Стои
 Тръгва
      М  А  Р  Ш  Р  У  Т
Пристига
Стои
 Тръгва
 
 
 
16.00
 Русе - АГ ''Изток''
15.13
 
 
15.0
16.17
1
16.18
 р. Мартен
14.53
1
14.54
2.0
16.21
1
16.22
 р. Сандрово
14.49
1
14.50
8.0
16.31
1
16.32
 Сливо поле
14.39
1
14.40
10.0
16.43
1
16.44
 р. Бабово
14.27
1
14.28
5.0
16.50
1
16.51
 р. Бръшлен
14.20
1
14.21
2.0
16.54
1
16.55
 р. Цар Самуил
14.16
1
14.17
6.0
17.02
1
17.03
 Нова Черна
14.08
1
14.09
3.0
17.07
1
17.08
 ДЗС Нова Черна
14.03
1
14.04
4.0
17.13
1
17.14
 р. Старо село
13.57
1
13.58
3.0
17.18
1
17.19
 Старо село
13.52
1
13.53
3.0
17.23
1
17.24
 р. Старо село
13.47
1
13.48
5.0
17.31
 
 
 АГ Тутракан
 
 
13.40
 
 
Обща дължина 66.0 км.                                          Средна техническа скорост 49.5 км/ч
Общо време за движение 1.20 ч.мин.                   Средна съобщителна скорост 43.5 км/ч
          Общо време за пътуване 1.31 ч.мин.
          Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден през с. Старо село.
 
М А Р Ш Р У Т Н О    Р А З П И С А Н И Е   № 19101
на автобусна линия   ВАРНА - ТУТРАКАН
Изпълнява се целогодишно.
 
Разстоя-
           Час,минути
 
 
           Час,минути
ние ( км.)
Пристига
Стои
 Тръгва
      М  А  Р  Ш  Р  У  Т
Пристига
Стои
 Тръгва
 
 
 
14.35
 АГ Варна
10.58
 
 
35.0
15.06
1
15.07
 Стожер
 
10.25
1
10.26
16.0
15.21
8
15.29
 АГ Добрич
9.55
15
10.10
25.0
15.51
1
15.52
 Карапелит
9.34
1
9.35
14.0
16.05
1
16.06
 Хитово
 
9.20
1
9.21
17.0
16.22
1
16.23
 Средище
9.03
1
9.04
10.0
16.32
1
16.33
 р. Кайнарджа
8.53
1
8.54
26.0
16.57
13
17.10
 АГ Силистра
8.17
13
8.30
16.0
17.25
1
17.26
 р. Сребърна
8.01
1
8.02
7.0
17.33
1
17.34
 р. Ситово
7.53
1
7.54
5.0
17.39
1
17.40
 р. Нова Попина
7.47
1
7.48
10.0
17.49
1
17.50
 р. Зафирово
7.37
1
7.38
5.0
17.55
1
17.56
 Богданци
7.31
1
7.32
18.0
18.12
 
 
 АГ Тутракан
 
 
7.15
 
 
 
Обща дължина 204.0 км.                                              Средна техническа скорост 66.6 км/ч
Общо време за движение 3.05 ч.мин.                         Средна съобщителна скорост 55.2 км/ч
            Общо време за пътуване 3.43 ч.мин.
          Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден.
 
2.Маршрутно разписание на линии от Областната транспортна схема:
автобусна линия ТУТРАКАН - СИЛИСТРА № СС - 03 - 001
Изпълнява се целогодишно
Разстояние /км/
Пристига
Стои
Тръгва
МАРШРУТ
Пристига
Стои
Тръгва
0
 
 
06:45
АГ Тутракан
14:21
 
 
12,9
07:00
1
07:01
Шуменци
14:05
1
14:06
2,5
07:05
1
07:06
Варненци
14:00
1
14:01
5,2
07:12
1
07:13
Белица
13:52
1
13:53
7,4
07:23
1
07:24
Бреница
13:41
1
13:42
7,4
07:34
1
07:35
Белица
13:30
1
13:31
5,4
07:42
1
07:43
Преславци
13:22
1
13:23
2
07:46
1
07:47
р.  Преславци
13:20
1
13:21
2,7
07:52
1
07:53
Ст. Караджа
13:15
1
13:16
1,5
07:57
1
07:58
Осен
13:10
1
13:11
3,3
08:04
1
08:05
Главиница
13:05
1
13:06
5,2
08:19
1
08:20
Сокол
12:57
1
12:58
4,9
08:24
1
08:25
р.  Зафирово
12:45
1
12:46
4,5
08:31
1
08:32
Коларово
12:38
1
12:39
5,7
08:40
1
08:41
р.  Нова Попина
12:28
1
12:29
2,7
08:44
1
08:45
р.  Поляна
12:24
1
12:25
 
08:48
1
08:49
р.  Ситово
12:20
1
12:21
 
08:54
1
08:55
р.  Сребърна
12:12
1
12:13
 
09:02
1
09:03
Айдемир
12:00
1
12:01
6,8
09:10
 
 
АГ Силистра
 
 
11:50
 
 
Обща дължина 98,400 км                                      Средна техническа скорост 46,13 км/ч.
Общо време за движение 2,08 ч.мин.                  Средна съобщителна скорост 40,72 км/ч.
    Общо време за пътуване 2,25 ч. мин.   
           Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден през /през Главиница/ без събота и неделя.
          Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
 
  3.Маршрутно разписание от Общинската транспортна схема:
 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 22 - РЕГУЛЯРНА ЛИНИЯ – ТУТРАКАН - ПРЕСЛАВЦИ
 
 
Преход
мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
15 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
6.30
Плоскости
8.05
 
 
 
2
 
 
 
6.32
Болница
 
 
8.03
 
2
 
 
 
6.34
Стара автогара
 
 
8.01
 
1
 
 
 
6.35
РКС
 
 
8.00
 
1
 
 
 
6.36
Обреден дом
 
 
7.59
 
2
 
 
 
6.38
Чатала
 
 
7.58
 
2
 
 
 
6.40
Калева чешма
 
 
7.57
 
2
 
 
 
6.42
БКС
 
 
7.56
 
3
 
 
 
6.45
Автогара
 
 
7.55
 
2
 
 
 
6.47
Възход
 
 
7.53
 
2
 
 
 
6.49
Мелница
 
 
7.51
 
1
 
 
 
6.50
пл. ”Хр. Ботев”
 
 
7.50
 
1
 
 
 
6.51
У-ще “Хр. Ботев”
 
 
7.49
 
1
 
 
 
6.52
Терма
 
 
7.47
 
1
 
 
 
6.53
Славянка
 
 
7.45
 
1
 
 
 
6.54
Пл. Сокове
 
 
7.44
 
2
8.0
 
 
6.56
ЗРЧ
 
 
7.43
 
8
12.9
 
 
7.04
Шуменци
 
 
7.38
 
5
2.5
 
 
7.09
Варненци
 
 
7.34
 
6
5.2
 
 
7.15
Белица
 
 
7.30
 
5
5.4
7.20
 
 
Преславци
 
 
7.25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дължина на маршрута –34 км в една посока.                        Средна тех. скорост –60 км/ч.
Общо време за движение в едната посока - 0.34 часа.          Средна съобщ. скорост – 42 км/ч.
Общо време за пътуване в едната посока - 0.50 часа
Изпълнява се в 6.30 / 7.25 часа.                
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден.
 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 22 - РЕГУЛЯРНА ЛИНИЯ – ТУТРАКАН - ПРЕСЛАВЦИ
 
 
Преход
мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
15 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
15.00
Плоскости
16.48
 
 
 
 
 
 
 
15.02
Болница
 
 
16.46
 
 
 
 
 
15.04
Стара автогара
 
 
16.44
 
 
 
 
 
15.05
РКС
 
 
16.43
 
 
 
 
 
15.06
Обреден дом
 
 
16.42
 
 
 
 
 
15.08
Чатала
 
 
16.41
 
 
 
 
 
15.10
Калева чешма
 
 
16.39
 
 
 
 
 
15.12
БКС
 
 
16.37
 
 
 
 
 
15.15
Автогара
 
 
16.34
 
 
 
 
 
15.17
Възход
 
 
16.32
 
 
 
 
 
15.19
Мелница
 
 
16.31
 
 
 
 
 
15.20
пл. ”Хр. Ботев”
 
 
16.30
 
 
 
 
 
15.21
У-ще “Хр. Ботев”
 
 
16.29
 
 
 
 
 
15.22
Терма
 
 
16.28
 
 
 
 
 
15.23
Славянка
 
 
16.27
 
 
 
 
 
15.24
Пл. Сокове
 
 
16.26
 
 
8.0
 
 
15.26
ЗРЧ
 
 
16.25
 
 
12.9
 
 
15.34
Шуменци
 
 
16.15
 
 
2.5
 
 
15.39
Варненци
 
 
16.10
 
 
5.2
 
 
15.44
Белица
 
 
16.05
 
 
5.4
15.53
 
 
Преславци
 
 
16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дължина на маршрута –34 км в една посока.                        Средна тех. скорост –60 км/ч.
Общо време за движение в едната посока - 0.34 часа.          Средна съобщ. скорост – 42 км/ч.
Общо време за пътуване в едната посока - 0.49 часа
Изпълнява се в 15.00 / 16.00 часа.                
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 22-РЕГУЛЯРНА ЛИНИЯ – ТУТРАКАН - ПРЕСЛАВЦИ
 
/до с. Бреница в дните : вторник, четвъртък и събота/
Преход
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
17 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
12.00
Плоскости
14.06
 
 
 
2
 
 
 
12.02
Болница
 
 
14.04
2
2
 
 
 
12.04
Стара автогара
 
 
14.03
1
1
 
 
 
12.05
РКС
 
 
14.02
1
1
 
 
 
12.06
Обреден дом
 
 
14.01
1
2
 
 
 
12.08
Чатала
 
 
13.59
2
2
 
 
 
12.10
Калева чешма
 
 
13.57
2
2
 
 
 
12.12
БКС
 
 
13.55
2
3
 
 
 
12.15
Автогара
 
 
13.52
3
2
 
 
 
12.17
Възход
 
 
13.50
2
2
 
 
 
12.19
Мелница
 
 
13.48
2
1
 
 
 
12.20
пл. ”Хр. Ботев”
 
 
13.47
1
1
 
 
 
12.21
У-ще “Хр. Ботев”
 
 
13.46
1
1
 
 
 
12.22
Терма
 
 
13.44
2
1
 
 
 
12.23
Славянка
 
 
13.43
1
1
 
 
 
12.24
Пл. Сокове
 
 
13.42
1
2
8.0
 
 
12.26
ЗРЧ
 
 
13.40
2
6
12.9
 
 
12.32
Шуменци
 
 
13.26
14
5
2.5
 
 
12.37
Варненци
 
 
13.21
5
7
5.2
 
 
12.44
Белица
 
 
-
 
9
6.4
 
 
12.53
Бреница
 
 
-
 
9
6.4
 
 
13.02
Белица
 
 
13.11
10
3
5.4
13.05
 
 
Преславци
 
 
13.06
5
 
 
Дължина на маршрута – 47 км в една посока.                        Средна тех. скорост – 59 км/ч.
Общо време за движение в едната посока - 0.48 часа.          Средна съобщ. скорост – 43 км/ч.
Общо време за пътуване в едната посока – 1.05 часа
Изпълнява се в 12.00 / 13.06 часа.                
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден /до с. Бреница - вторник, четвъртък и събота/.
                                                                                                         
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
№ 22-РЕГУЛЯРНА ЛИНИЯ – ТУТРАКАН - ПРЕСЛАВЦИ
 
 
Преход
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
17.15
Плоскости
19.21
 
 
 
2
 
 
 
17.17
Болница
 
 
19.19
2
2
 
 
 
17.19
Стара автогара
 
 
19.18
1
1
 
 
 
17.20
РКС
 
 
19.17
1
1
 
 
 
17.21
Обреден дом
 
 
19.16
1
2
 
 
 
17.23
Чатала
 
 
19.14
2
2
 
 
 
17.25
Калева чешма
 
 
19.12
2
2
 
 
 
17.27
БКС
 
 
19.10
2
3
 
 
 
17.30
Автогара
 
 
19.07
3
2
 
 
 
17.32
Възход
 
 
19.05
2
2
 
 
 
17.34
Мелница
 
 
19.03
2
1
 
 
 
17.35
пл. ”Хр. Ботев”
 
 
19.02
1
1
 
 
 
17.36
У-ще “Хр. Ботев”
 
 
19.01
1
1
 
 
 
17.37
Терма
 
 
18.59
2
1
 
 
 
17.38
Славянка
 
 
18.58
1
1
 
 
 
17.39
Пл. Сокове
 
 
18.57
1
2
8.0
 
 
17.41
ЗРЧ
 
 
18.55
2
6
12.9
 
 
17.47
Шуменци
 
 
18.41
14
5
2.5
 
 
17.52
Варненци
 
 
18.36
5
7
5.2
 
 
17.59
Белица
 
 
-
 
9
6.4
 
 
18.08
Бреница
 
 
-
 
9
6.4
 
 
18.17
Белица
 
 
18.26
10
3
5.4
18.20
 
 
Преславци
 
 
18.21
5
 
 
Дължина на маршрута – 47 км в една посока.                        Средна тех. скорост – 59 км/ч.
Общо време за движение в едната посока - 0.48 часа.           Средна съобщ. скорост –43 км/ч.
Общо време за пътуване в едната посока - 1.05 часа
Изпълнява се в 17.15 / 18.21 часа.                
 
        Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден и до с. Бреница.
                                                                                                                                                                    
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
№ 22-РЕГУЛЯРНА ЛИНИЯ – ТУТРАКАН– ПРЕСЛАВЦИ
 
 
 
Преход
Разстояние /км/
            Час, минути
                     
   МАРШРУТ
Час, минути
Пристига
Престой
Тръгва
Пристига
Престой
Тръгва
 
 
 
 
 
10.00
Плоскости
11.35
 
 
 
2
 
 
 
10.02
Болница
 
 
11.33
 
2
 
 
 
10.04
Стара автогара
 
 
11.31
 
3
 
 
 
10.07
Теке
 
 
11.28
 
3
 
 
 
10.10
пл. ”Хр. Ботев”
 
 
11.25
 
1
 
 
 
10.11
У-ще “Хр. Ботев”
 
 
11.24
 
1
 
 
 
10.12
Терма
 
 
11.23
 
1
 
 
 
10.13
Славянка
 
 
11.22
 
1
 
 
 
10.14
Пл. Сокове
 
 
11.21
 
2
5.0
 
 
10.16
ЗРЧ
 
 
11.19
 
14
12.9
10.29
1
10.30
Шуменци
11.04
1
11.05
 
4
2.5
10.33
1
10.34
Варненци
11.01
1
11.02
 
6
5.2
10.39
1
10.40
Белица
10.55
1
10.56
 
5
5.4
10.45
 
 
Преславци
 
 
10.50
 
45
31.00
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Дължина на маршрута – 31 км в една посока.                        Средна тех. скорост – 56 км/ч.
Дължина на маршрута обратно -31 км.                                   Средна съобщ. скорост – 41 км/ч.
Общо време за движение в едната посока - 0.33 часа.          
Общо време за пътуване в едната посока - 0.45 часа
Изпълнява се в 10.00 часа.                
 
          Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден.
          Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
№ 21 – РЕГУЛЯРНА ЛИНИЯ – ТУТРАКАН - ЦАР САМУИЛ
 
Изпълнява се всеки ден /до с. Сяново – понеделник и петък/
Преход
Разстояние
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
16 мин.
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
6.30
Истър
8.26
 
 
 
2
 
 
 
6.32
Парк Славянка
 
 
8.24
2
1
 
 
 
6.33
Бивш завод Терма
 
 
8.23
1
1
 
 
 
6.34
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
8.22
1
1
 
 
 
6.35
парк. “Хр.Ботев”
 
 
8.21
1
1
 
 
 
6.36
Модерна фурна
 
 
8.20
1
1
 
 
 
6.37
Кв. “Възход”
 
 
8.19
1
2
 
 
 
6.39
Автогара
 
 
8.17
2
2
 
 
 
6.41
Гробищен парк
 
 
8.15
2
3
 
 
 
6.44
Калева чешма
 
 
8.12
3
2
 
 
 
6.46
Чатала
 
 
8.10
2
2
 
 
 
6.48
Обреден дом
 
 
8.08
2
2
 
 
 
6.50
Районен съд
 
 
8.06
2
1
 
 
 
6.51
Преди стара автогара
 
 
8.05
1
1
 
 
 
6.52
След стара автогара
 
 
8.04
1
2
 
 
 
6.54
Болница
 
 
8.02
2
2
8.0
 
 
6.56
Плоскости
 
 
8.00
2
3
3.2
 
 
6.59
р. Старо село
 
 
7.58
2
3
3.5
 
 
7.02
с. Старо село
 
 
7.53
5
3
3.5
 
 
7.05
р. Старо село
 
 
7.49
4
3
3.9
 
 
7.08
ДЗС –Н.Черна
 
 
7.45
4
2
3.4
 
 
7.10
с. Нова Черна
 
 
7.40
5
5
5.0
 
 
7.15
с. Сяново
 
 
-
 
5
5.0
 
 
7.20
с. Нова Черна
 
 
-
 
6
6.1
 
 
7.26
р. Цар Самуил
 
 
7.32
8
3
2.3
7.29
 
 
с. Цар Самуил
 
 
7.30
2
 
           
Дължина на маршрута –44 кмв една посока.                      Средна техн. скорост – 61 км/ч.
Общо време за движение в една посока – 0.43 часа            Средна съобщ. скорост – 45 км/ч.
Общо време за пътуване в една посока – 0.59 часа
Изпълнява се в 6.30 / 7.30 часа
         
          Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден /до с. Сяново – понеделник и четвъртък/.
 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
№ 21 - РЕГУЛЯРНА ЛИНИЯ - ТУТРАКАН - ЦАР САМУИЛ
 
Изпълнява се всеки ден /до с. Сяново – понеделник и петък/
Преход
Разстояние
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
16 мин.
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
11.30
Истър
13.56
 
 
 
2
 
 
 
11.32
Парк Славянка
 
 
13.54
2
1
 
 
 
11.33
Бивш завод Терма
 
 
13.53
1
1
 
 
 
11.34
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
13.52
1
1
 
 
 
11.35
парк. “Хр.Ботев”
 
 
13.51
1
1
 
 
 
11.36
Модерна фурна
 
 
13.50
1
1
 
 
 
11.37
Кв. “Възход”
 
 
13.49
1
2
 
 
 
11.39
Автогара
 
 
13.47
2
2
 
 
 
11.41
Гробищен парк
 
 
13.45
2
3
 
 
 
11.44
Калева чешма
 
 
13.42
3
2
 
 
 
11.46
Чатала
 
 
13.40
2
2
 
 
 
11.48
Обреден дом
 
 
13.38
2
2
 
 
 
11.50
Районен съд
 
 
13.36
2
1
 
 
 
11.51
Преди стара автогара
 
 
13.35
1
1
 
 
 
11.52
След стара автогара
 
 
13.34
1
2
 
 
 
11.54
Болница
 
 
13.32
2
2
8.0
 
 
11.56
Плоскости
 
 
13.30
2
3
3.2
 
 
11.59
р. Старо село
 
 
13.28
2
3
3.5
 
 
12.02
с. Старо село
 
 
13.23
5
3
3.5
 
 
12.05
р. Старо село
 
 
13.19
4
3
3.9
 
 
12.08
ДЗС - Н.Черна
 
 
13.15
4
2
3.4
 
 
12.10
с. Нова Черна
 
 
13.10
5
5
5.0
 
 
12.15
с. Сяново
 
 
-
 
5
5.0
 
 
12.20
с. Нова Черна
 
 
-
 
6
6.1
 
 
12.26
р. Цар Самуил
 
 
13.02
8
3
2.3
12.29
 
 
с. Цар Самуил
 
 
13.00
2
 
 
Дължина на маршрута –44 кмв една посока.                      Средна техн. скорост – 61 км/ч.
Общо време за движение в една посока – 0.43 часа            Средна съобщ. скорост – 45 км/ч.
Общо време за пътуване в една посока – 0.59 часа         
Изпълнява се в 11.30 / 13.00 часа.
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден през /до с. Сяново – понеделник, четвъртък и петък/.
          Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
                                                                      
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
№ 21 - РЕГУЛЯРНА ЛИНИЯ - ТУТРАКАН - ЦАР САМУИЛ
 
Изпълнява се всеки ден /до с. Сяново - петък/
Преход
Разстояние
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
16 мин.
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
17.30
Истър
19.26
 
 
 
2
 
 
 
17.32
Парк Славянка
 
 
19.24
2
1
 
 
 
17.33
Бивш завод Терма
 
 
19.23
1
1
 
 
 
17.34
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
19.22
1
1
 
 
 
17.35
парк. “Хр.Ботев”
 
 
19.21
1
1
 
 
 
17.36
Модерна фурна
 
 
19.20
1
1
 
 
 
17.37
Кв. “Възход”
 
 
19.19
1
2
 
 
 
17.39
Автогара
 
 
19.17
2
2
 
 
 
17.41
Гробищен парк
 
 
19.15
2
3
 
 
 
17.44
Калева чешма
 
 
19.12
3
2
 
 
 
17.46
Чатала
 
 
19.10
2
2
 
 
 
17.48
Обреден дом
 
 
19.08
2
2
 
 
 
17.50
Районен съд
 
 
19.06
2
1
 
 
 
17.51
Преди стара автогара
 
 
19.05
1
1
 
 
 
17.52
След стара автогара
 
 
19.04
1
2
 
 
 
17.54
Болница
 
 
19.02
2
2
8.0
 
 
17.56
Плоскости
 
 
19.00
2
3
3.2
 
 
17.59
р. Старо село
 
 
18.58
2
3
3.5
 
 
18.02
с. Старо село
 
 
18.53
5
3
3.5
 
 
18.05
р. Старо село
 
 
18.49
4
3
3.9
 
 
18.08
ДЗС - Н.Черна
 
 
18.45
4
2
3.4
 
 
18.10
с. Нова Черна
 
 
18.40
5
5
5.0
 
 
18.15
с. Сяново
 
 
-
 
5
5.0
 
 
18.20
с. Нова Черна
 
 
-
 
6
6.1
 
 
18.26
р. Цар Самуил
 
 
18.32
8
3
2.3
18.29
 
 
с. Цар Самуил
 
 
18.30
2
 
           
Дължина на маршрута –44 кмв една посока.                      Средна техн. скорост – 61 км/ч.
Общо време за движение в една посока – 0.43 часа            Средна съобщ. скорост – 45 км/ч.
Общо време за пътуване в една посока – 0.59 часа   
Изпълнява се в 17.30 / 18.30 часа.
 
          Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден /до с. Сяново – петък/.
         
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 2 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
 
Преход /мин/
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
5 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
17.05
Чатала
8.00
 
 
 
1
 
 
 
17.06
Обреден дом
 
 
7.58
2
1
 
 
 
17.07
РКС
 
 
7.56
2
1
 
 
 
17.08
Стара автогара
 
 
7.55
1
3
 
 
 
17.11
Текето
 
 
7.52
3
4
 
 
 
17.15
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
7.50
2
1
 
 
 
17.16
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
7.49
1
1
 
 
 
17.17
“Белмекен”-парка
 
 
7.48
1
1
 
 
 
17.18
У-ще “В. Левски”
 
 
7.47
1
1
 
 
 
17.19
Трафопоста
 
 
7.46
1
1
 
17.20
 
 
 
Обръщало -Байкал
 
 
7.45
1
 
 
Дължина на маршрута –5 км в една посока.                       Средна тех. скорост – 30.00 км/ч.
Общо време за движение в една посока – 0.10 часа.          Средна съобщ. скорост – 20.00 км/ч.
Общо време за пътуване в една посока – 0.15 часа    .
Изпълнява се в 7.45 и 17.00 часа.
 
Маршрутното разписание се изпълнява без събота и неделя.
 
 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
№ 3 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход /мин./
Разстоя- ние /км/
            Час, минути
                    
МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
 
 
 
 
6.50
Стара автогара
 
 
 
3
 
 
 
6.53
Текето
 
 
 
7
 
 
 
7.00
Мелница
 
 
 
3
 
 
 
7.03
Кв. „Възход”
 
 
 
2
 
 
 
7.05
Автогара
 
 
 
15
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Време в една посока – 0.15 часа.                                   Средна техническа скорост -18 км/ч.
Дължина на маршрута – 4 км .                                   Средна съобщителна скорост -16 км/ч.
Изпълнява се в 6.50 часа.
     
      Маршрутното разписание се изпълнява без събота и неделя.
         
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
ТУТРАКАН – ПОЖАРЕВО - ДУНАВЕЦ
 
Преход
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
8.00
Тутракан
8.47
 
 
 
 
4.7
8.06
 
8.07
р. Пожарево
8.40
 
8.41
 
 
6.8
8.17
 
8.18
с. Пожарево
8.29
 
8.30
 
 
3.3
8.23
 
 
с. Дунавец
 
 
8.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дължина на маршрута – 15 км в една посока.                        Средна тех. скорост – 43 км/ч.
Общо време за движение в едната посока - 0.21часа.           Средна съобщ. скорост –39 км/ч.
Общо време за пътуване в едната посока – 0.23 часа
Изпълнява се в 8.00 / 8.24 часа.                
     
      Маршрутното разписание се изпълнява сряда, петък, събота и неделя.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
ТУТРАКАН – ПОЖАРЕВО - ДУНАВЕЦ
 
 
Преход
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
16.00
Тутракан
16.47
 
 
 
7
4.7
16.06
 
16.07
р. Пожарево
16.40
 
16.41
6
11
6.8
16.17
 
16.18
с. Пожарево
16.29
 
16.30.
11
5
3.3
16.23
 
 
с. Дунавец
 
 
16.24
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дължина на маршрута – 15 км в една посока.                        Средна тех. скорост – 43 км/ч.
Общо време за движение в едната посока - 0.21часа.           Средна съобщ. скорост –39 км/ч.
Общо време за пътуване в едната посока – 0.23 часа
Изпълнява се в 16.00 /16.24 часа.                 
     
      Маршрутното разписание се изпълнява сряда, петък, събота и неделя.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
 
Преход-
Разстоя
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
мин
ние /км/
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
 
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
7.00
ЗРЧ
7.56
 
 
 
2
 
 
 
7.02
Пл. Сокове
 
 
7.54
2
1
 
 
 
7.03
Славянка
 
 
7.53
1
1
 
 
 
7.04
Терма
 
 
7.52
1
1
 
 
 
7.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
7.51
1
1
 
 
 
7.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
7.50
1
1
 
 
 
7.07
Мелница
 
 
7.49
1
2
 
 
 
7.09
Кв. “Възход”
 
 
7.47
2
2
 
 
 
7.11
Автогара
 
 
7.45
2
3
 
 
 
7.14
БКС
 
 
7.42
3
2
 
 
 
7.16
Калева чешма
 
 
7.40
2
2
 
 
 
7.18
Чатала
 
 
7.38
2
2
 
 
 
7.20
Обреден дом
 
 
7.36
2
1
 
 
 
7.21
РКС
 
 
7.35
1
1
 
 
 
7.22
Стара автогара
 
 
7.34
1
2
 
 
 
7.24
Болница
 
 
7.32
2
2
8
7.26
 
 
Плоскости
 
 
7.30
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 7.00/7.30 часа. 
     
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
 
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
8.00
ЗРЧ
8.56
 
 
 
2
 
 
 
8.02
Пл. сокове
 
 
8.54
2
1
 
 
 
8.03
Славянка
 
 
8.53
1
1
 
 
 
8.04
Терма
 
 
8.52
1
1
 
 
 
8.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
8.51
1
1
 
 
 
8.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
8.50
1
1
 
 
 
8.07
Мелница
 
 
8.49
1
2
 
 
 
8.09
Кв. “Възход”
 
 
8.47
2
2
 
 
 
8.11
Автогара
 
 
8.45
2
3
 
 
 
8.14
БКС
 
 
8.42
3
2
 
 
 
8.16
Калева чешма
 
 
8.40
2
2
 
 
 
8.18
Чатала
 
 
8.38
2
2
 
 
 
8.20
Обреден дом
 
 
8.36
2
1
 
 
 
8.21
РКС
 
 
8.35
1
1
 
 
 
8.22
Стара автогара
 
 
8.34
1
2
 
 
 
8.24
Болница
 
 
8.32
2
2
8
8.26
 
 
Плоскости
 
 
8.30
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в  8.00/8.30 часа.
     
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
9.00
ЗРЧ
9.56
 
 
 
2
 
 
 
9.02
Пл. сокове
 
 
9.54
2
1
 
 
 
9.03
Славянка
 
 
9.53
1
1
 
 
 
9.04
Терма
 
 
9.52
1
1
 
 
 
9.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
9.51
1
1
 
 
 
9.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
9.50
1
1
 
 
 
9.07
Мелница
 
 
9.49
1
2
 
 
 
9.09
Кв. “Възход”
 
 
9.47
2
2
 
 
 
9.11
Автогара
 
 
9.45
2
3
 
 
 
9.14
БКС
 
 
9.42
3
2
 
 
 
9.16
Калева чешма
 
 
9.40
2
2
 
 
 
9.18
Чатала
 
 
9.38
2
2
 
 
 
9.20
Обреден дом
 
 
9.36
2
1
 
 
 
9.21
РКС
 
 
9.35
1
1
 
 
 
9.22
Стара автогара
 
 
9.34
1
2
 
 
 
9.24
Болница
 
 
9.32
2
2
8
9.26
 
 
Плоскости
 
 
9.30
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
 Изпълнява се в 9.00/9.30 часа.
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
10.00
ЗРЧ
10.56
 
 
 
2
 
 
 
10.02
Пл. сокове
 
 
10.54
2
1
 
 
 
10.03
Славянка
 
 
10.53
1
1
 
 
 
10.04
Терма
 
 
10.52
1
1
 
 
 
10.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
10.51
1
1
 
 
 
10.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
10.50
1
1
 
 
 
10.07
Мелница
 
 
10.49
1
2
 
 
 
10.09
Кв. “Възход”
 
 
10.47
2
2
 
 
 
10.11
Автогара
 
 
10.45
2
3
 
 
 
10.14
БКС
 
 
10.42
3
2
 
 
 
10.16
Калева чешма
 
 
10.40
2
2
 
 
 
10.18
Чатала
 
 
10.38
2
2
 
 
 
10.20
Обреден дом
 
 
10.36
2
1
 
 
 
10.21
РКС
 
 
10.35
1
1
 
 
 
10.22
Стара автогара
 
 
10.34
1
2
 
 
 
10.24
Болница
 
 
10.32
2
2
8
10.26
 
 
Плоскости
 
 
10.30
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа.
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 10.00/10.30 часа.
     
Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
11.00
ЗРЧ
11.56
 
 
 
2
 
 
 
11.02
Пл. сокове
 
 
11.54
2
1
 
 
 
11.03
Славянка
 
 
11.53
1
1
 
 
 
11.04
Терма
 
 
11.52
1
1
 
 
 
11.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
11.51
1
1
 
 
 
11.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
11.50
1
1
 
 
 
11.07
Мелница
 
 
11.49
1
2
 
 
 
11.09
Кв. “Възход”
 
 
11.47
2
2
 
 
 
11.11
Автогара
 
 
11.45
2
3
 
 
 
11.14
БКС
 
 
11.42
3
2
 
 
 
11.16
Калева чешма
 
 
11.40
2
2
 
 
 
11.18
Чатала
 
 
11.38
2
2
 
 
 
11.20
Обреден дом
 
 
11.36
2
1
 
 
 
11.21
РКС
 
 
11.35
1
1
 
 
 
11.22
Стара автогара
 
 
11.34
1
2
 
 
 
11.24
Болница
 
 
11.32
2
2
8
11.26
 
 
Плоскости
 
 
11.30
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 11.00/11.30 часа.
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
12.00
ЗРЧ
12.56
 
 
 
2
 
 
 
12.02
Пл. сокове
 
 
12.54
2
1
 
 
 
12.03
Славянка
 
 
12.53
1
1
 
 
 
12.04
Терма
 
 
12.52
1
1
 
 
 
12.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
12.51
1
1
 
 
 
12.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
12.50
1
1
 
 
 
12.07
Мелница
 
 
12.49
1
2
 
 
 
12.09
Кв. “Възход”
 
 
12.47
2
2
 
 
 
12.11
Автогара
 
 
12.45
2
3
 
 
 
12.14
БКС
 
 
12.42
3
2
 
 
 
12.16
Калева чешма
 
 
12.40
2
2
 
 
 
12.18
Чатала
 
 
12.38
2
2
 
 
 
12.20
Обреден дом
 
 
12.36
2
1
 
 
 
12.21
РКС
 
 
12.35
1
1
 
 
 
12.22
Стара автогара
 
 
12.34
1
2
 
 
 
12.24
Болница
 
 
12.32
2
2
8
12.26
 
 
Плоскости
 
 
12.30
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 12.00/12.30 часа.
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои12 мин
 
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
13.00
ЗРЧ
13.56
 
 
 
2
 
 
 
13.02
Пл. сокове
 
 
13.54
2
1
 
 
 
13.03
Славянка
 
 
13.53
1
1
 
 
 
13.04
Терма
 
 
13.52
1
1
 
 
 
13.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
13.51
1
1
 
 
 
13.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
13.50
1
1
 
 
 
13.07
Мелница
 
 
13.49
1
2
 
 
 
13.09
Кв. “Възход”
 
 
13.47
2
2
 
 
 
13.11
Автогара
 
 
13.45
2
3
 
 
 
13.14
БКС
 
 
13.42
3
2
 
 
 
13.16
Калева чешма
 
 
13.40
2
2
 
 
 
13.18
Чатала
 
 
13.38
2
2
 
 
 
13.20
Обреден дом
 
 
13.36
2
1
 
 
 
13.21
РКС
 
 
13.35
1
1
 
 
 
13.22
Стара автогара
 
 
13.34
1
2
 
 
 
13.24
Болница
 
 
13.32
2
2
8
13.26
 
 
Плоскости
 
 
13.30
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 13.00/13.30 часа.
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
16.00
ЗРЧ
16.56
 
 
 
2
 
 
 
16.02
Пл. сокове
 
 
16.54
2
1
 
 
 
16.03
Славянка
 
 
16.53
1
1
 
 
 
16.04
Терма
 
 
16.52
1
1
 
 
 
16.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
16.51
1
1
 
 
 
16.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
16.50
1
1
 
 
 
16.07
Мелница
 
 
16.49
1
2
 
 
 
16.09
Кв. “Възход”
 
 
16.47
2
2
 
 
 
16.11
Автогара
 
 
16.45
2
3
 
 
 
16.14
БКС
 
 
16.42
3
2
 
 
 
16.16
Калева чешма
 
 
16.40
2
2
 
 
 
16.18
Чатала
 
 
16.38
2
2
 
 
 
16.20
Обреден дом
 
 
16.36
2
1
 
 
 
16.21
РКС
 
 
16.35
1
1
 
 
 
16.22
Стара автогара
 
 
16.34
1
2
 
 
 
16.24
Болница
 
 
16.32
2
2
8
16.26
 
 
Плоскости
 
 
16.30
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 16.00/16.30 часа.
     
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
  
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
18.00
ЗРЧ
18.56
 
 
 
2
 
 
 
18.02
Пл. сокове
 
 
18.54
2
1
 
 
 
18.03
Славянка
 
 
18.53
1
1
 
 
 
18.04
Терма
 
 
18.52
1
1
 
 
 
18.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
18.51
1
1
 
 
 
18.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
18.50
1
1
 
 
 
18.07
Мелница
 
 
18.49
1
2
 
 
 
18.09
Кв. “Възход”
 
 
18.47
2
2
 
 
 
18.11
Автогара
 
 
18.45
2
3
 
 
 
18.14
БКС
 
 
18.42
3
2
 
 
 
18.16
Калева чешма
 
 
18.40
2
2
 
 
 
18.18
Чатала
 
 
18.38
2
2
 
 
 
18.20
Обреден дом
 
 
18.36
2
1
 
 
 
18.21
РКС
 
 
18.35
1
1
 
 
 
18.22
Стара автогара
 
 
18.34
1
2
 
 
 
18.24
Болница
 
 
18.32
2
2
8
18.26
 
 
Плоскости
 
 
18.30
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 18.00/18.30 часа.
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                     
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
19.00
ЗРЧ
19.56
 
 
 
2
 
 
 
19.02
Пл. сокове
 
 
19.54
2
1
 
 
 
19.03
Славянка
 
 
19.53
1
1
 
 
 
19.04
Терма
 
 
19.52
1
1
 
 
 
19.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
19.51
1
1
 
 
 
19.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
19.50
1
1
 
 
 
19.07
Мелница
 
 
19.49
1
2
 
 
 
19.09
Кв. “Възход”
 
 
19.47
2
2
 
 
 
19.11
Автогара
 
 
19.45
2
3
 
 
 
19.14
БКС
 
 
19.42
3
2
 
 
 
19.16
Калева чешма
 
 
19.40
2
2
 
 
 
19.18
Чатала
 
 
19.38
2
2
 
 
 
19.20
Обреден дом
 
 
19.36
2
1
 
 
 
19.21
РКС
 
 
19.35
1
1
 
 
 
19.22
Стара автогара
 
 
19.34
1
2
 
 
 
19.24
Болница
 
 
19.32
2
2
8
19.26
12
 
Плоскости
 
 
19.30
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.  
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост –34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в  19.00/19.30 часа.
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
15.00
ЗРЧ
 
 
 
 
 
 
 
 
15.02
Пл. сокове
 
 
15.54
2
 
 
 
 
15.03
Славянка
 
 
15.53
1
 
 
 
 
15.04
Терма
 
 
15.52
1
 
 
 
 
15.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
15.51
1
 
 
 
 
15.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
15.50
1
 
 
 
 
15.07
Мелница
 
 
15.49
1
 
 
 
 
15.09
Кв. “Възход”
 
 
15.47
2
 
 
 
 
15.11
Автогара
 
 
15.45
2
 
 
 
 
15.14
БКС
 
 
15.42
3
 
 
 
 
15.16
Калева чешма
 
 
15.40
2
 
 
 
 
15.18
Чатала
 
 
15.38
2
 
 
 
 
15.20
Обреден дом
 
 
15.36
2
 
 
 
 
15.21
РКС
 
 
15.35
1
 
 
 
 
15.22
Стара автогара
 
 
15.34
1
 
 
 
 
15.24
Болница
 
 
15.32
2
 
8
15.26
 
 
Плоскости
 
 
15.30
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 7.30 часа.
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
     
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
9.30
ЗРЧ
10.26
 
 
 
2
 
 
 
9.32
Пл. сокове
 
 
10.24
2
1
 
 
 
9.33
Славянка
 
 
10.23
1
1
 
 
 
9.34
Терма
 
 
10.22
1
1
 
 
 
9.35
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
10.21
1
1
 
 
 
9.36
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
10.20
1
1
 
 
 
9.37
Мелница
 
 
10.19
1
2
 
 
 
9.39
Кв. “Възход”
 
 
10.17
2
2
 
 
 
9.41
Автогара
 
 
10.15
2
3
 
 
 
9.44
БКС
 
 
10.12
3
2
 
 
 
9.46
Калева чешма
 
 
10.10
2
2
 
 
 
9.48
Чатала
 
 
10.08
2
2
 
 
 
9.50
Обреден дом
 
 
10.06
2
1
 
 
 
9.51
РКС
 
 
10.05
1
1
 
 
 
9.52
Стара автогара
 
 
10.04
1
2
 
 
 
9.54
Болница
 
 
10.02
2
2
8
9.56
 
 
Плоскости
 
 
10.00
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 9.30/10.00 часа.
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
8.30
ЗРЧ
9.26
 
 
 
2
 
 
 
8.32
Пл. сокове
 
 
9.24
2
1
 
 
 
8.33
Славянка
 
 
9.23
1
1
 
 
 
8.34
Терма
 
 
9.22
1
1
 
 
 
8.35
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
9.21
1
1
 
 
 
8.36
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
9.20
1
1
 
 
 
8.37
Мелница
 
 
9.19
1
2
 
 
 
8.39
Кв. “Възход”
 
 
9.17
2
2
 
 
 
8.41
Автогара
 
 
9.15
2
3
 
 
 
8.44
БКС
 
 
9.12
3
2
 
 
 
8.46
Калева чешма
 
 
9.10
2
2
 
 
 
8.48
Чатала
 
 
9.08
2
2
 
 
 
8.50
Обреден дом
 
 
9.06
2
1
 
 
 
8.51
РКС
 
 
9.05
1
1
 
 
 
8.52
Стара автогара
 
 
9.04
1
2
 
 
 
8.54
Болница
 
 
9.02
2
2
8
8.56
 
 
Плоскости
 
 
9.00
2
 
 
Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се 8.30/9.00 часа.
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
10.30
ЗРЧ
11.26
 
 
 
2
 
 
 
10.32
Пл. сокове
 
 
11.24
2
1
 
 
 
10.33
Славянка
 
 
11.23
1
1
 
 
 
10.34
Терма
 
 
11.22
1
1
 
 
 
10.35
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
11.21
1
1
 
 
 
10.36
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
11.20
1
1
 
 
 
10.37
Мелница
 
 
11.19
1
2
 
 
 
10.39
Кв. “Възход”
 
 
11.17
2
2
 
 
 
10.41
Автогара
 
 
11.15
2
3
 
 
 
10.44
БКС
 
 
11.12
3
2
 
 
 
10.46
Калева чешма
 
 
11.10
2
2
 
 
 
10.48
Чатала
 
 
11.08
2
2
 
 
 
10.50
Обреден дом
 
 
11.06
2
1
 
 
 
10.51
РКС
 
 
11.05
1
1
 
 
 
10.52
Стара автогара
 
 
11.04
1
2
 
 
 
10.54
Болница
 
 
11.02
2
2
8
10.56
 
 
Плоскости
 
 
11.00
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 10.30/11.00 часа
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
11.30
ЗРЧ
12.26
 
 
 
2
 
 
 
11.32
Пл. сокове
 
 
12.24
2
1
 
 
 
11.33
Славянка
 
 
12.23
1
1
 
 
 
11.34
Терма
 
 
12.22
1
1
 
 
 
11.35
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
12.21
1
1
 
 
 
11.36
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
12.20
1
1
 
 
 
11.37
Мелница
 
 
12.19
1
2
 
 
 
11.39
Кв. “Възход”
 
 
12.17
2
2
 
 
 
11.41
Автогара
 
 
12.15
2
3
 
 
 
11.44
БКС
 
 
12.12
3
2
 
 
 
11.46
Калева чешма
 
 
12.10
2
2
 
 
 
11.48
Чатала
 
 
12.08
2
2
 
 
 
11.50
Обреден дом
 
 
12.06
2
1
 
 
 
11.51
РКС
 
 
12.05
1
1
 
 
 
11.52
Стара автогара
 
 
12.04
1
2
 
 
 
11.54
Болница
 
 
12.02
2
2
8
11.56
 
 
Плоскости
 
 
12.00
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 11.30/12.00 часа.
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
12.30
ЗРЧ
13.26
 
 
 
2
 
 
 
12.32
Пл. сокове
 
 
13.24
2
1
 
 
 
12.33
Славянка
 
 
13.23
1
1
 
 
 
12.34
Терма
 
 
13.22
1
1
 
 
 
12.35
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
13.21
1
1
 
 
 
12.36
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
13.20
1
1
 
 
 
12.37
Мелница
 
 
13.19
1
2
 
 
 
12.39
Кв. “Възход”
 
 
13.17
2
2
 
 
 
12.41
Автогара
 
 
13.15
2
3
 
 
 
12.44
БКС
 
 
13.12
3
2
 
 
 
12.46
Калева чешма
 
 
13.10
2
2
 
 
 
12.48
Чатала
 
 
13.08
2
2
 
 
 
12.50
Обреден дом
 
 
13.06
2
1
 
 
 
12.51
РКС
 
 
13.05
1
1
 
 
 
12.52
Стара автогара
 
 
13.04
1
2
 
 
 
12.54
Болница
 
 
13.02
2
2
8
12.56
 
 
Плоскости
 
 
13.00
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 12.30/13.00 часа
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
13.30
ЗРЧ
14.26
 
 
 
2
 
 
 
13.32
Пл. сокове
 
 
14.24
2
1
 
 
 
13.33
Славянка
 
 
14.23
1
1
 
 
 
13.34
Терма
 
 
14.22
1
1
 
 
 
13.35
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
14.21
1
1
 
 
 
13.36
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
14.20
1
1
 
 
 
13.37
Мелница
 
 
14.19
1
2
 
 
 
13.39
Кв. “Възход”
 
 
14.17
2
2
 
 
 
13.41
Автогара
 
 
14.15
2
3
 
 
 
13.44
БКС
 
 
14.12
3
2
 
 
 
13.46
Калева чешма
 
 
14.10
2
2
 
 
 
13.48
Чатала
 
 
14.08
2
2
 
 
 
13.50
Обреден дом
 
 
14.06
2
1
 
 
 
13.51
РКС
 
 
14.05
1
1
 
 
 
13.52
Стара автогара
 
 
14.04
1
2
 
 
 
13.54
Болница
 
 
14.02
2
2
8
13.56
 
 
Плоскости
 
 
14.00
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 13.30/14.00 час
     
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
15.30
ЗРЧ
16.26
 
 
 
2
 
 
 
15.32
Пл. сокове
 
 
16.24
2
1
 
 
 
15.33
Славянка
 
 
16.23
1
1
 
 
 
15.34
Терма
 
 
16.22
1
1
 
 
 
15.35
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
16.21
1
1
 
 
 
15.36
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
16.20
1
1
 
 
 
15.37
Мелница
 
 
16.19
1
2
 
 
 
15.39
Кв. “Възход”
 
 
16.17
2
2
 
 
 
15.41
Автогара
 
 
16.15
2
3
 
 
 
15.44
БКС
 
 
16.12
3
2
 
 
 
15.46
Калева чешма
 
 
16.10
2
2
 
 
 
15.48
Чатала
 
 
16.08
2
2
 
 
 
15.50
Обреден дом
 
 
16.06
2
1
 
 
 
15.51
РКС
 
 
16.05
1
1
 
 
 
15.52
Стара автогара
 
 
16.04
1
2
 
 
 
15.54
Болница
 
 
16.02
2
2
8
15.56
 
 
Плоскости
 
 
16.00
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 15.30/16.00 часа.
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
 
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
16.30
ЗРЧ
 
 
 
 
2
 
 
 
16.32
Пл. сокове
 
 
 
 
1
 
 
 
16.33
Славянка
 
 
 
 
1
 
 
 
16.34
Терма
 
 
 
 
1
 
 
 
16.35
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
 
 
1
 
 
 
16.36
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
 
 
1
 
 
 
16.37
Мелница
 
 
 
 
2
 
 
 
16.39
Кв. “Възход”
 
 
 
 
2
 
 
 
16.41
Автогара
 
 
 
 
3
 
 
 
16.44
БКС
 
 
 
 
2
 
 
 
16.46
Калева чешма
 
 
 
 
2
 
 
 
16.48
Чатала
 
 
 
 
2
 
 
 
16.50
Обреден дом
 
 
 
 
1
 
 
 
16.51
РКС
 
 
 
 
1
 
 
 
16.52
Стара автогара
 
 
 
 
2
 
 
 
16.54
Болница
 
 
 
 
2
8
16.56
 
 
Плоскости
 
 
 
 
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 16.30 часа.
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
      Разписанието е определено за превоз с автобус за трудноподвижни лица.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
№ 1 – ГРАДСКО РАЗПИСАНИЕ
 
 
Преход- мин
Разстояние /км/
            Час, минути
                    
   МАРШРУТ
         Час, минути
Пристига
Стои
12 мин
Тръгва
Пристига
Стои
Тръгва
Преход
 
 
 
 
17.00
ЗРЧ
17.56
 
 
 
2
 
 
 
17.02
Пл. сокове
 
 
17.54
2
1
 
 
 
17.03
Славянка
 
 
17.53
1
1
 
 
 
17.04
Терма
 
 
17.52
1
1
 
 
 
17.05
У-ще “Хр.Ботев”
 
 
17.51
1
1
 
 
 
17.06
Пл. “Хр.Ботев”
 
 
17.50
1
1
 
 
 
17.07
Мелница
 
 
17.49
1
2
 
 
 
17.09
Кв. “Възход”
 
 
17.47
2
2
 
 
 
17.11
Автогара
 
 
17.45
2
3
 
 
 
17.14
БКС
 
 
17.42
3
2
 
 
 
17.16
Калева чешма
 
 
17.40
2
2
 
 
 
17.18
Чатала
 
 
17.38
2
2
 
 
 
17.20
Обреден дом
 
 
17.36
2
1
 
 
 
17.21
РКС
 
 
17.35
1
1
 
 
 
17.22
Стара автогара
 
 
17.34
1
2
 
 
 
17.24
Болница
 
 
17.32
2
2
8
17.26
 
 
Плоскости
 
 
17.30
2
 
 
 Дължина на маршрута – 8 км в една посока.
Общо време за движение в една посока – 0.14 часа.       
Общо време за пътуване в една посока – 0.26 часа
Средна техническа скорост – 34 км/ч.
Средна съобщителна скорост – 18 км/ч.
Изпълнява се в 17.00/17.30 часа.
 
      Маршрутното разписание се изпълнява всеки ден от понеделник до събота.
ІІІ.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ:
1.             Участникът, съответно изпълнителят, следва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници съгласно чл. 6 от от Закона за автомобилните превози.
2.             Изпълнителят на обществената поръчка следва да осъществява превоза, предмет на настоящата обществена поръчка с регистрирани моторни превозни средства в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в съответствие с чл. 17 от Наредба №33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ:
При изпълнение на предмета на настоящата обществената поръчка, превозвачът има следните задължения:
1. да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;
2. да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;
3. да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди излизането от гаража;
4. да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
5. да осигурява необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжаили от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
6. да изготвя работен дневник и график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) 561/2006 г.;
7. да не допуска извършването на превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз;
8. да снабди водачите, извършващи превози с автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достъчно количество хартия за разпечатка на данните, а за автобусите с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;
9. да снабдява водачите с достатъчен брой багажни разписки;
10. да информира и инструктира водачите за спазването на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85и AETR, което се удостоверява с подпис на всеки водач в книга за инструктаж.
 
Превозът по автобусна линия се извършва срещу документ за платена превозна цена (билет или карта), издаден от изпълнителя. Превозвачите поставят в превозните средства, на видно за пътниците място, таблица с цените на билетите за пътуване. Превозвачите осигуряват безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания. Следва да осигури и надеждна организация за недопускане на превоз на правостоящи пътници по междуселищни, междуобщински и междуобластни линии при пътувания на разстояние над 30 км.
За качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка следва да се създаде надеждна организация, гарантираща, че по време на работа водачите на МПС и при поискване на контролните органи са способни, притежават и могат да представят освен документите по чл. 100, ал. 1, т. 1, 2 и 3от Закона за движение по пътищата и следните документи:
1. удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);
2. документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците";
3. контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътното превозно средство и карта за допълнителен преглед на автобуса;
4. попълнен пътен лист по образец;
5. копие на маршрутно разписание, заверено със свеж печат и подпис от общината възложител по образец
6. таблица с цените на билетите на обслужваната автобусна линия в междуселищно съобщение;
7. билети;
8. багажна разписка по образец;
9. карта за квалификация на водача.
По време на работа автобусите трябва да бъдат обозначени с табела с номера на маршрута, ако линията е основна или допълнителна, и табели с крайните спирки, които се поставят на местата, определени от производителя:
1. табелата с номера на маршрута е с размери 210 мм x 260 мм, черни цифри на бял фон и височина на цифрите 165 мм;
2. маршрутните табели на автобусите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на цифрите 165 мм и височина на буквите 45 мм;
Всеки автобус трябва да има най-малко две табели с маршрута, от които едната да бъде поставена в челната му част, а втората - от дясната страна пред задната врата. За автобуси, извършващи междуселищни превози, страничната табела се поставя пред предната врата.
 
V. ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ:
Наетите от изпълнителя водачи на автобуси за обществен превоз на пътници трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодексили не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност;
3. да са психологически годни по смисъла на НАРЕДБА № 36 ОТ 15 МАЙ 2006 Г. на Министерството на транспорта;
4. да отговарят на изискванията за професионална квалификация и да притежават валидна карта за квалификация на водача по смисъла на НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНАКВАЛИФИКАЦИЯ.
5. да извършват превозите в съответствие с възложеното маршрутно разписание;
6. да спират на определените в маршрутното разписание автогари и автоспирки;
7. да не извършват превоз по автобусна линия, за която няма валидни маршрутно разписание и договор;
8. да не извършват превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз;
9. да не извършват превоз с моторно превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф, без карта за разчитане на регистрираните от тахографа данни;
10. да издават и прикрепват към всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното отделение на автобуса, багажни разписки за превозите по междуселищни линии;
11. да издават документи за платена превозна цена в случаите, когато пътниците не са предварително снабдени с такива документи.
 
VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОБУСИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ:
Автобусите, с които се извършват превози по утвърдени транспортни схеми следва да отговарят на изискванията за техническа изправност. Същитеподлежат на преглед за проверка на техническата им изправностна всеки 6 месеца/ преди изтичане на шест месеца от предходния преглед/, съгласно Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
Превозите следва да се извършват със следните класове автобуси:
1. градски основни линии - с класове І, ІІ и А;
2. градски допълнителни линии - с класове А и В;
3. междуселищни линии отрепубликанската, областната и общинската транспортна схема от квотата на община Тутракан :
а) с еднопосочна дължина до 30 км - с всички класове автобуси;
б) с еднопосочна дължина над 30 км - с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.
4. необходим брой автобуси за изпълнение на предмета на обществената поръчка – девет основни и четири резервни.
 
VІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И КАЧЕСТВО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕВОЗИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ:
1.    Осигуряване комфорт на пътниците: тиха музика, поставяне на разписанията на видно място, оповестяване на спирките или друга информация.
2.    Спазване на санитарно-хигиенните изисквания по отношение на чистота, отопление, вентилация, съобразно сезона.
3.    Своевременно осигуряване на резервно превозно средство за извършване на транспортна услуга при възникване на технически или друг проблем на основното превозно средство.
 
Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договор за възлагане на обществената поръчка.
 
 
Техническата спецификация е изготвена от:
гл. експ. "ИДЛ" – Георги Чобанов
 

Прикачени файлове