Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

21/2/2024