Новини

31.05.2024 - Изнесен офис на Енерго Про Прочети повече...
27.02.2024 - Старт на информационна кампания за представяне и обсъждане на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)  Прочети повече...
30.11.2023 - Заключителна пресконференция Прочети повече...
13.11.2023 - Съобшение ВиК  Прочети повече...

Обяви

Съобщения

  • 10.01.2024 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ и Мотиви Прочети повече...
  • 07.12.2023 - Заповед РД 04-1208 от 07.12.2023 Прочети повече...
  • 01.11.2023 - Обявление за организиране на публична дискусия относно социалните услуги на общинско ниво Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд