ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ: ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2023 год.

14/11/2023