Публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2020 на община Тутракан

6/8/2021