Публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2019 на община Тутракан

7/8/2020
П О К А Н А
 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 
на Отчет за изпълнение на  Бюджет 2019 на Община Тутракан
 
 
 
 
На основание чл.140, ал.4 от Закона за Публичните финанси и във връзка с публично обсъждане  на отчета за изпълнение на  Бюджет 2019  на община Тутракан, на 17.08.2020 г., от 15:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на  Бюджет 2019 на община Тутракан.
Коментари по изпълнение на общинския бюджет за 2019 г . могат  да постъпват на e-mail:  _tutrakan@b-trust.org или в писмена форма в Информационния център на общината  до 14.08.2020 г.
Покана за активно участие се отправя от председателя на общински съвет гр.Тутракан към  всички жители на общината и заинтересовани лица.

Прикачени файлове