Покана за публично обсъждане на Проект за Бюджет 2021 на Община Тутракан

7/12/2020

ПОКАНА

За публично обсъждане на Проект за Бюджет 2021 на Община Тутракан

 

    На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

 Кметът на Община Тутракан КАНИ НЕПРИСЪСТВЕНО всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Тутракан на публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН за 2021 г.

 Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

молим  Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2021 г., да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес http://tutrakan.egov.bg от 8.30 до 17.00 часа в работните дни, най-късно до 30.12.2020 година.

Постъпилите становища и предложения ще бъдат внесени с протокол за публично обсъждане в едно с проекта за бюджет за 2021 в Общински съвет от Кмета на общината.
 
 Д-р Димитър Стефанов 
Кмет на Община Тутракан