ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА /ПИРО/ТУТРАКАН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г.

14/1/2021
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА /ПИРО/ТУТРАКАН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г.
 
 
 
Уважаеми жители на община Тутракан!
В изпълнение на чл.23 от Закона за регионално развитие и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие предоставяме за публично обсъждане проекта на План за интегрирано развитие на община Тутракан за периода 2021-2027г.
Предвид наложените ограничителни мерки, свързани с овладяването и разпространението на COVID-19, процесът на публично обсъждане на стратегическия документ ще се проведе неприсъствено.

Вашите мнения, забележки, коментари по ПИРО 2021-2027г.можете да депозирате в Общинска администрация-Тутракан- ул.”Трансмариска” №31  в срок до 20.01.2021г. и по електронен път на електронната поща на община Тутракан-tutrakan@b-trust.org

 Пълният текст на Проект за План за интегрирано развитие на община Тутракан за периода 2021-2027, може да изтеглите оттук http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000DA42?OpenDocument

 

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за съдействието!

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ТУТРАКАН