Общинската програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Тутракан 2021-2024г.

16/6/2021