Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

11/12/2015
С протокол-становище №33 на оценителна комисия управляващият органна ОП "РР" 2007-2013г. е одобрен Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Тутракан.
 

Прикачени файлове