Културен календар 2013

7/11/2012
                                                                                              ПРОЕКТ 
 О Б Щ И Н А   Т У Т Р А К А Н
 
К У Л Т У Р Е Н   К А Л Е Н Д А Р – 2013г.                               
 
Дата / Месец
 
Място на провеждане
 
Наименование на събитието
 
Организатори
 
Лице за контакт
К У Л Т У Р Н И    С Ъ Б И Т И Я   И   П Р О Я В И   С   Р Е Г И О Н А Л Н О   И   М Е С Т Н О   З Н А Ч Е Н И Е
 
06 . 01. 2013г.
 
 
Брега на р.Дунав
 
 
Велик Богоявленски водосвет /Йордановден/
 
 
Дирекция „Хуманитарни дейности”,
Православна църква
 
 
Стефка Станкова – тел 0866 /
60 621
 
 
  14 . 02 . 2013г.
 
 
 
19 . 02 . 2013г.
 
 
 
Лозови масиви
Зала „Терма”
 
 
Паметник на
В.Левски
 
 
 
Трифон Зарезан
Винария -2013- празник на виното и на винопроизводителите
 
 
140г. от Обесването на В.Левски
 
 
 
 
Дирекция „Хуманитарни дейности”,
Читалища, частни предприемачи, Исторически музей
 
 
Община,
Исторически музей, ОЦИД, училища
 
 
Стефка Станкова – тел 0866 /
60 621
 
Петър Бойчев - тел. 0866 / 61 235
 
 
 
 
28. 04 . 2013г.
 
 
 
29 . 04 . 2013г.
 
 
 
 
 
 
 
с. Варненци
 
 
 
Парк”Хр.Ботев”
 
 
 
 
 
 
Цветница– 2013”: Празник на художественото творчество
 
 
 
Празничен великденски базар
 
 
 
 
 
 
Дирекция „Хуманитарни дейности”Читалища
 
 
 
 
Дирекция „Хуманитарни дейности”Тутракан,
Читалища,
Училища,ЦДГ, ОЦИД
 
 
 
 
 
Оля Атанасова
Тел 0886947004
 
Никола Крачанов – тел 0866 /
60 621
 
09. 05. 2013г.
 
Парк „Христо Ботев”
Община Тутракан
9-ти май: Ден на Европа
- парад на знамената
- ден на самоуправлението в Община Тутракан
- среща с ветераните от войните
 
Община Тутракан
Училища
Съюз на ветераните
 
Стефка Станкова – тел 0866 /
60 621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  05 .  2013 г.
 
 
17. 05. 2013 г.
 
Зала НЧ “Н. Й. Вапцаров 1873”
 
 
Музей
 
Регионална среща на литературните клубове „Тутракан в поетична рисунка”
 
Нощ в музея
 
OНЧ “Н. Й. Вапцаров 1873” Тутракан
 
Исторически музей
Община Тутракан
 
Анка Монева – тел. 0866 / 60 045
 
Петър Бойчев - тел. 0866 / 61 235
 
22. 05. 2013 г.
 
24. 05. 2013г
 
 
 
Зала на Читалище
 
Обреден дом
Училища
 
 
 
 
 
Празничен Концерт „Върви, народе възродени”
 
Тържества, посветени на Денят на славянската писменост, на българската просвета и култура
 
 
 
 
Община Тутракан
ОЦИД, училища, ДГ,Читалище
 
Община Тутракан
Образователни и културни институции
 
 
 
 
 
 
 
 
Никола Крачанов – тел 0866 /
60 621
 
Стефка Станкова – тел 0866 /
60 621
 
 
01 . 06 . 2013 г.
 
 
Дунавски парк
 
 
Международния ден на детето. Фестивал на детското изкуство – арт работилници, театрална сцена, танцов хепънинг, музикален свят,карнавал на приказните герои.
 
 
Община Тутракан, ОЦИД, детски градини, училища, читалища
 
 
Никола Крачанов – тел 0866 /
60 621
 
 
02 . 06 . 2013 г.
 
 
29. 06. 2013г.
 
Парк “Христо Ботев”
Тутракан
 
Дунавски парк
 
Ден на Христо  Ботев и загиналите за Освобождението и Обединението на България
 
Международен ден на река Дунав
 
Исторически музей, Тутракан,
Училища
 
Община Тутракан
ОЦИД, училища
 
 
 
Стефка Станкова – тел 0866 /
60 621
 
04. 07. 2013г.
Парк „Христо Ботев”
Празник на кайсията – 2013 г.
Община Тутракан
Кооперация „Българска кайсия”
ОЦИД
Никола Крачанов – тел 0866 /
60 621
 
 
месец август
 
 
Местност
“Антимовско ханче”
 
 
 
 
“ Един ден в Дунавския край ” – Vсъбор на пенсионерите
 
 
 
 
Община Тутракан
НЧ “Н. Й. Вапцаров”
Пенсионерска организация
 
 
 
 
Анка Монева – тел. 0866 / 60 045
 
 
 09. 2013 г
 
 
 
 
 
21. 09 . 2013г.
 
 
ОЦИД, Исторически музей
 
 
 
 
 
Дунавски парк
 
Практика на студенти от ВТУ – по договор
 
 
 
 
 
Ден на Тутракан
 
Община Тутракан
 
 
 
 
 
Общинска администрация,
Исторически музей
 
 
Никола Крачанов – тел 0866 /
60 621
 
 
Никола Крачанов – тел 0866 /
60 621
 
 
 
01 . 11. 2013 г.
 
 
 
 
03.11.2013 г
 
 
 11. 2013 г.
 
 
 
Зала НЧ “Вапцаров 1873”
Тутракан
 
 
 
Паметник на ген. Пантелей Киселов
 
Зала НЧ” Н. Й. Вапцаров 1873”
Тутракан
 
 
 
 
„Будители народни” -ден на народните будители  
 
 
 
 
150 години от рождението на ген. Пантелей Киселов
 
 
„Там, където има корени има и бъдеще” – 140 години от основаване на читалището в Тутракан
 
 
Община Тутракан
НЧ “Н. Й. Вапцаров 1873”
 
 
 
 
Община Тутракан
Исторически музей
 
Читалище
Община Тутракан
 
 
Анка Монева – тел. 0866 / 60 045
 
Петър Бойчев - тел. 0866 / 61 235
 
Анка Монева – тел. 0866 / 60 045
 
 
 
 
06. 12. 2013г.
 
 
 
07 . 12. 2013 г.
 
 
 12. 2013 г.
 
 
 
Етнографски музей - „Дунавски риболов”
Рибарско пристанище
 
Парк “Христо Ботев”, Тутракан
 
Парк „Христо Ботев”
 
Никулден – празник на рибаря
 
 
 
“Коледа дойде”- Запалване светлините на коледната елха
 
 
Коледен базар
 
Община Тутракан
МИРГ, Исторически музей
 
 
 
Община Тутракан
ОЦИД, Читалище
 
Дирекция „Хуманитарни дейности”,Читалища,
Училища,ЦДГ ОЦИД
 
 
 
Екатерина Николова
тел 0866 / 61 345
Стефка Станкова – тел 0866 /
60 621
Никола Крачанов – тел 0866 /
60 621
Доротея Бальовска – тел 0866/ 60 399
 
31 . 12 . 2013 г.
 
Парк „Христо Ботев”
Тутракан
 
 
“Да е здрава, здрава годинчица !”- Новогодишна наздравица
 
Община Тутракан
НЧ”Н.Й.Вапцаров 1873”
 
 
 
 
 
К У Л Т У Р Н И    С Ъ Б И Т И Я   И   П Р О Я В И   С   Н А Ц И О Н А Л Н О    З Н А Ч Е Н И Е
 
03 . 03 . 2013г.
 
 
  04 . 2013г.
 
 
 
Парк „Христо Ботев”
 
 
Читалище
 
“135 години Свободна България”
 
 
Национален конкурс за рисунка „Бяла птица” по стихове на поетесата Пенка Цанева - Бленика
 
 
 
 
Община, Исторически музей, ОЦИД, училища
 
 
Читалище „Н. Й. Вапцаров”
 
Петър Бойчев - тел. 0866 / 61 235
Анка Монева – тел. 0866 / 60 045
 
31.05-02.06.2013
 
 
 
 
22. 09. 2013Г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По график
 
 
 
Парк „Христо Ботев”
 
 
“По стъпките на Таньо Стоянов – Войводата” – национален поход и 145г. от преминаване на четата на П.Хитов
 
 
105 години независимост
 
Общинска администрация
Исторически музей, Училища
 
 
Исторически музей
Община Тутракан
 
Румяна Симеонова  - 0866 / 61 477
 
Екатерина Николова, Даниела Иванова – тел
0866 / 61 345
К У Л Т У Р Н И    С Ъ Б И Т И Я   И   П Р О Я В И   С   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О    У Ч А С Т И Е
 
06 . 05 . 2013 г.
 
 
 
 
 16-17. 05
       2013 г.
 
 
 
 
 
 
юли 2013 г.
 
 
 
 
 август 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 2013 г.
 
 
 
 
01. 09. 2013г.
 
Мемориален комплекс
“ Военна гробница 1916”
с.Шуменци
 
 
Обреден дом, Исторически музей
 
 
 
 
 
ОЦИД
 
 
 
 
Дунавски парк
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обреден дом
Дунавски парк
 
 
Мемориален комплекс
“Военна гробница - 1916 ”
С.Шуменци
 
 
Ден на храбростта
 
 
 
 
Научнопрактическа конференция, посветена на 20 години Исторически Музей, 240 години от освобождението на Тутракан от руските войски, предвождани от Ал. В. Суворов; 100 години междусъюзническа война и подписването на Букурещкия договор-28. 07. 1913 г.
 
 
Лятна детска школа за изкуства
 
 
 
 
Международна Дунавска седмица:
-          спектакли
-          концерти
-          спортни състезания
-          празник на реката
-          Светлинно, огнено и музикално шоу „Огненият Дунав”
-          Пленер - живопис
 
 
Дванадесети   Международен конкурс на изкуствата
„Речни ноти”
 
 
97години - Тутраканска епопея
 
 
 
 
Община Тутракан
Исторически музей, ОЦИД
 
 
 
 
Исторически музей
 
Община Тутракан
 
 
 
 
 
ОЦИД
Община Тутракан
 
 
 
Община Тутракан
ОЦИД
Читалища
Технологичен
център - София
 
 
 
 
 
 
 
ОЦИД
Дирекция „Хуманитарни дейности”
 
 
Община Тутракан
Исторически музей
 
Петър Бойчев - тел. 0866 / 61 235
 
 
 
 
Петър Бойчев - тел. 0866 / 61 235
 
 
 
 
 
 
 
Стефка Станкова – тел 0866 /
60 621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доротея Бальовска – тел 0866/ 60 399
 
 
Петър Бойчев - тел. 0866 / 61 235
 
 
 
 
 
 
Приложение: Описание на новите културни събития
 
Научнопрактическа конференция, посветена на 20 години Исторически Музей, 240 години от освобождението на Тутракан от руските войски, предвождани от Ал. В. Суворов; 100 години междусъюзническа война и подписването на Букурещкия договор-28. 07. 1913 г.
 
Александър В. Суворов
   Началник на 4-та пехотна Преславска дивизия и командващ ударната групировка на 3-та Българска армия срещу Тутраканската крепост.
   Има най-голяма заслуга за подготовката и провеждането на Тутраканската операция на 5 и 6 септември 1916 г., влязла в националната ни история като „Тутраканската епопея”. Мълниеносната победа при смятаната дотогава за непревземаема румънска крепост Тутракан поставя началото на освободителния поход на българската армия в Добруджа по време на Първата световна война.
   Днес част от Исторически музей – Тутракан е експозицията „Тутраканска епопея”, както и музеят на открито Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.”, който се намира на 8 км от града, недалеч от с. Шуменци.
    Конференцията ще се проведе на 16 и 17 май 2013 година. Ще бъде с международно участие и научен ръководител акад. Георги Марков.
 
 
 
 
Нощ на музеите
17 май 2012, начало: 18,00 ч.
   Поредна Нощ в музея, с богата културно-музикална програма, която се провежда във връзка с Международния ден на музеите.
 
 
„Тутракан в поетична рисунка”
     По инициатива на НЧ"Н.Вапцаров-1873" гр. Тутракан в последните години се провеждат творчески срещи с Литературни клубове от градовете Силистра, Исперих и Кубрат. Това поражда инициативата Тутракан да се превърне в място където да се събират ежегодно талантливи хора на словото. Регионалната среща „Тутракан в поетична рисунка” ще е посветена на Международния ден на река Дунав.
Националния конкурс за рисунка "Бяла птица" по творчеството на поетесата Пенка Цанева -Бленика се организира от читалището за трета поредна година. В конкурса са участвали предимно ученици от школи по изобразително изкуство от различни градове . Рисунките се оценяват от професионално жури. Целта е по този начин да се популяризира творчеството на поетесата.
 
V събор на пенсионерите
Представяне на художествени самодейни колективи към пенсионерските организации от селищата на Североизточна България.
 
 
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”
ОБЩИНА ТУТРАКАН