ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧВИТЕ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.

24/8/2022