Информация относно кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищен сграден фонд

20/1/2023
 
 

ОБЩИНА ТУТРАКАН

 
СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ОТЧИТАЙКИ НЕОБХОДИМОТО ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕРКИ И ДРУГИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ОБЯВЯВА  10.05.2023 Г. 17.00 ЧАСА ЗА КРАЙНА ДАТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА. ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН. ДОКУМЕНТИ ПОДАДЕНИ  СЛЕД ПОСОЧЕНАТА ДАТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.