Секретар на Община Тутракан

10/12/2010

Секретар - Даниела Гвоздейкова-Кирякова

Дата на раждане: 28 май 1975г.    

Образование:

 

        
Професионален опит:

 


Телефон: 0866/6-06-07 вътр. 105