Заместник Кметове

10/12/2010
 

Зам.-кмет - "Инфраструктура, опазване на околната среда, общинска собственост и стопански дейности"

Инж. Людмил Узунов

Дата на раждане: 22 Юни 1963 година

Образование: Висше

Телефон:  0899993606

 

 

Зам.-кмет - "Инвестиционни дейности и европроекти"

Цветелина Георгиева

Дата на раждане: 6 Февруари 1979 година

Образование: Висше

Телефон: 0899993611

 


Зам.-кмет - "Хуманитарни дейности"

Даринка Иванова

Дата на раждане: 23 Септември

Образование: Висше - магистър

Телефон: 0899993602