Уведомителни писма за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

21/4/2020