П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект за Бюджет 2019

11/1/2019

 

 
П О К А Н А
 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 
На Проект за Бюджет 2019
 
 
 
 
На основание чл. 84, ал.2 от Закона за Публичните финанси и във връзка с обсъждане  на проект за Бюджет на Община Тутракан за 2018 г. , на 17.01.2019 г., от 11 часа, в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ще се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет 2019 на Община Тутракан.
Кметът на Общината информира обществеността, че идеи и предложения могат да постъпват на e-– mail: _tutrakan@b-trust.org или в писмена форма в Информационния център на общината  до 16.01.2019 г..
Покана за активно участие в публичното обсъждане се отправя към всички жители на общината.
 
 
                                   Кмет на Община Тутракан:……………….
                                                                         / д-р Д.Стефанов /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Прикачени файлове