ПОКАНА За публично обсъждане на Проект за Бюджет 2023 на Община Тутракан

21/8/2023
ПОКАНА
За публично обсъждане на Проект за Бюджет 2023 на Община Тутракан
 
На основание  чл.84 от Закона за публичните финанси, както и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места и цялата общественост на 29.08.2023г. (вторник) от  9.00 ч. в Общински съвет – Тутракан  за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 г. на Община Тутракан. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2023 на Общината.
Материалите по проекта за бюджет 2023 г. са публикувани на сайта на Община Тутракан.  
Постъпилите становища и предложения ще бъдат внесени с протокол за публично обсъждане в едно с проекта за бюджет за 2023 в Общински съвет от Кмета на общината.
 
Д-р Димитър Стефанов 
Кмет на Община Тутракан