ЗАПОВЕД № РД 09-93-27 гр.Силистра, 12.11.2019 г. Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с. Дунавец, съобразно сключеното споразумение за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година

4/12/2019
 

Прикачени файлове