Часът на Земята

18/3/2019

Часът на Земята – грижейки се за природата се грижим и за хората около нас

 

 

Светът се развива с изключително бързи темпове. Ние сме произлезли от природата и живеем чрез нея. Чрез природните ресурси ние дишаме, градим фирми, предприятия, икономики, индустриален свят. Те са незаменими източници, чрез които съществуваме. И докато светът еволюира - околната среда страда, търпи огромни загуби и промени. Тя е дълбоко наранявана от човешкото общество, от собствените си деца. Нейната болка се изразява постоянно чрез бедствия и природни стихии, които от своя страна отнемат човешки животи. Така се получава един кръговрат, в който хората и природата воюват за свобода и живот. Антропогенното влияние върху околната среда е пагубно. Страшното е, че е пагубно не само за природата, а и за самитe нас. Индустриалният свят, в който живеем всеки ден увеличава вредата си върху Земята, аналогично и върху насeлението на планетата. А не сме ли ние тези, които създадохме глобалния индустриален облик на света, и които го подържат и развиват? Означава ли това, че сами вървим срещу себе си в заблудата, че прогресираме, а всъщност бавно се самоубиваме? Какво се иска от нас хората? Много просто. Да изхвърляме отпадъците си разделно например. Също така, използвайки дезодоранти и парфюми, да обръщаме внимание дали този разтвор вреди на озоновия слой, или изхвърляйки отпадъци през прозореца на автомобила, да се замислим дали този отпадък е органичен или неорганичен и какъв риск крие при разграждането си в почвата. Ако осъзнаем каква опасна борба водим, замислете се само, че тези дребни неща няма да ни затруднят. Колкото по - глобализираме тази практика, толкова по - голям ще е положителният резултат за всички.

Природата е красива, величествена и тайнствена, но в същото време е и много опасна, ако я предизвикваме. Нека чрез различни кампании и инициативи се обединим в защита на околната среда и да й обявим мир!

“Часът на Земята “е инициатива на природозащитната организация Световен фонд за дивата природа - WWF. Целта на кампанията е да се насочи вниманието на максимално много хора по света към промените в климата и влиянието на човешката дейност върху планетата, която от дълбока древност населяваме.

Изключи светлината! Включи се и ти!

За да се включите и Вие трябва да угасите осветлението си на 30.03.2019г. – събота в часовия интервал от 20:30 до 21:30 часа. И тази година всички ние можем да бъдем част от тази международна инициатива. Всички заедно бихме могли да се замислим за природата и да насочим вниманието си към опазването на околната среда.

Ако ние се погрижим за природата си, тя също би се погрижила за нас!

Не е необходимо да се сещаме за нея само в един ден или в един час през годината. Винаги с каквото можете опазвайте средата, която обитавате. Пазете я чиста, пестете разходите на енергия и залесявайте.

 

 

Сектор „Опазване на околната среда” при Община Тутракан