ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21/2/2019
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 
 
Община Тутракан и Исторически музей Тутракан координира инвестиционното намерение за обогатяване на музейна експозиция и изграждане на Мемориален комплекс „Тутраканска епопея 1916“ и прилежащите му публични пространства.
В тази връзка Ви каним на обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурен проект за Мемориал „Тутраканска епопея 1916“, с. Шуменци, което ще се проведе на 25 февруари (понеделник) 2019 г. от 17.30 ч. в Обредния дом на Община Тутракан.
Заданието е изработено от екип на "Инициативен комитет Тутраканска епопея 1916" с ръководител акад. Георги Марков, акад. Светлин Русев, д-р арх. Владимир Игнатов, д-р Димитър Стефанов, Стив Харалампиев и Петър Бойчев. Индейната фаза на проекта е съгласувана с НИНКН и Министерство на културата.
Надяваме се на Вашето активно участие.