Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

13/9/2018