Публична обява относно публично разискване относно ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

30/8/2018
Публична обява относно публично разискване
 (титуляр на проекта)
 
     SC GREEN OIL AND LUBES SRL, с уставно  седалищеcв Община Букурещ,  район 1-ви, ул. „А.П. Чехов” № 2, eт.3, aп.8, обявява на заинтересованите лица за подаване на доклада  относно въздействието върху околната среда,  на проекта ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА” предложен да бъде разположен в Община Олтеница,  терен 89,парцел  A5774, партида 1,  окръг Кълъраш. Видът на възможното решение, взето от Агенцията за защита на околната среда Кълъраш, може да бъде издаване или отхвърляне на разрешителното за околната среда..
     Докладът може да бъде разглеждан в седалището на Агенцията, Община Кълъраш, ул.”Кичу”№2, окръг Кълъраш, през дните понеделник – четвъртък, между часовете 08.00-16.00 и петък между часовете 08.00-13.00.
     Споменатият документ е на разположение и на следния адрес по Интернет :www.apmcl.anpm.ro.
     Публичното разискване относно въздействието върху околната среда  ще се състои в Кметстгвото на Община Олтеница,  на 31.08.2018г., от11.00часа.
     Заинтересованите лица могат да изпратят писмено коментари/мнения/забележки /относно споменатия документ вАгенцията за защита на околната среда Кълъраш, ул.”Кичу” № 2, окръг Кълъраш, до 31.08.2018г.(датата на публичното разискване).

Прикачени файлове