Обява за ОХ-211-12.03.2018г-СКИС

26/3/2018
О Б Я В А
 
         Със заповед № ОХ-211/12.03.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 46вакантни длъжности за войницивъв военните  
      формирования от състава на Стационарната        
       комуникационна и информациона система             
 
 
Основни изисквания-средно образование, физически здрави, неосъждани,да нямат друго гражданство,психологично пригодни, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).
 
Срок за подаване на документите 11.05.2018г.
 
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офис за военен отчет в общината