ОБЯВА На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда .

3/1/2018
 
ОБЯВА
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда .
 
,, Милккер-55 ” ЕООД в качеството си на Възложители на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информация по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда  за своето инвестиционно предложение за: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие с капацитет до 3 тона на ден преработка на сухо и сурово краве , овче и козе мляко за производство на сирене , кашкавал , извара , кисело мляко и масло  в имот № 055667, с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра” в срок до 02.01.2018 г. включително.   
Информацията по чл.10 от НУРИОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 8.00 ч. -12.00 ч. и от 13.00 ч. – 17.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването от 02.01.2018 г. в Община Тутракан на следния адрес: гр. Тутракан , ул. „Трансмариска” № 31 .
Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.
 
 Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан