Мероприятия по дейности 1, 2 и 3

6/10/2017
П О К А Н А
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
СДРУЖЕНИЕ МИРГ„ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ по изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ с административен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г, за предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ по ПМДР 2014 - 2020 г. организира следните мероприятия: ... Виж прикаченият документ