МИРГ мероприятия по изпълнение на дейност 1 и 2

19/9/2017
Сдружение МИРГ„Главиница – Тутракан – Сливо поле“ по изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ с административен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г, за предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ по ПМДР 2014 - 2020 г. организира следните мероприятия.
 
За подробна информация отворете прикачения файл

Прикачени файлове