Обявление цени таксита- 2017г.

12/9/2017
                          
                                                                          
 
         На основание чл.66, ал.1 във връзка с чл.69, ал.1, т1 от АПК, Община Тутракан уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Предмет на посоченото предложение и бъдещ общ административен акт е утвърждаване на минимални и максимални цени на   таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на общината.
         Приемането на административния акт се налага поради промени в Закона за автомобилния превоз съгласно чл.24а, ал.11 от същия закон.
         Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл.69, ал.1, т.1 от АПК са писменни предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в административната сграда на Община Тутракан, Дирекция „Информационно обслужване и общински услуги”/ул.”Трансмариска” № 31/ в срок до 14.10.2017г.
          За контакти: Г.Чобанов, тел. 0896896741.
 
 
 
 
 
                                               Кмет на Община Тутракан: П/ П
                                               Д-р Димитър Стефанов
 

Прикачени файлове