Обява за Национална гвардейска част

8/9/2017

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– СИЛИСТРА
              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257
 
 
 
 
 
 
 
 
                             О Б Я В А
 
Със заповед № ОХ-731/31.07.2017г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 50вакантни длъжности за гвардейци  в  Националната гвардейска част- София.
 
Основни изисквания-средно образование, физически здрави,психологично пригодни, ръст 175-185 см, неосъждани, на възраст до
28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).
 
 
Срок за подаване на документите 13.09.2017г.
 
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините