обява за ВМА-2017г

8/9/2017

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ IIСТЕПЕН– СИЛИСТРА
              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257
 
 
 
 
 
 
О Б Я В А
 
Със заповед № ОХ-772/14.08.2017г. наминистъра на отбраната на Р. България са обявени 35 вакантни длъжности за oфицери и  9 за сержантиот Военномедицинска академия за приемане на военна служба  на лица,завършили граждански висши училища в страната и чужбина.
 
Основни изисквания:
- за офицери-магистър-лекар.
- за сержанти-,,професионален бакалавър по...”.
- на възраст до 40 г. за длъжности за офицери и 33 г. за длъжности за сержанти.
 - физически здрави, неосъждани.
 - психологически пригодни.
 
Срок за подаване на документите 29.09.2017г.
 
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините