Обява Начална Военна подготовка

26/5/2017

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– СИЛИСТРА
              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В А
 
 
Българските граждани без военна подготовка,
желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс,
организиран от Министерството на отбраната
в  Единен център за подготовка - Плевен.
 
 
Курсът ще се проведе за времето от 20.11.2017г до 15.12.2017 г.
 
 
 
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините