Решение и Протокол 13 от 15.01.2016 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

7/7/2016