Съобщение данъци

27/1/2016
Община Тутракан уведомява гражданите и фирмите, че могат вече да плащат месните данъци за 2016г. Платилите целия размер на данък сгради, такса битови отпадъци и данък МПС до 30.04.2016г. позват 5% отстъпка.
 
 
Директор Дирекция "Местни приходи":..................................
                                                                            /А.Барбучанов/

Прикачени файлове