Набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер”

22/1/2016
Община Тутракан обявява, че започва набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер” по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер   2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001.
Периода за предоставяне на услугата е до 29.02.2016г.
Срок за подаване на заявленията : 22.01.2016г. – 26.01.2016г. в Информационен център в сградата  на Община Тутракан
За повече информация на тел. 0866/60688 – Таня Тодорова

Прикачени файлове