На 15 май световната общественост отбелязва Международния ден на климата

7/5/2015
                 ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
               Тел.: 0866 / 60621           e-mail: tutrakan@b-trust.org
                           Факс: 0866 / 60636          7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
 
 
 

На 15 май световната общественост отбелязва Международния ден на климата
Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването  на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, покачване равнището на океаните, наводняване на многолюдни ниски земи, както и до изчезването на стотици хиляди биологични видове, регулиращи качеството на околната среда, от което зависи нашето физическо функциониране като организми.
Последиците за човечеството и за климата са крайно  неблагоприятни: ще се повиши температурата на Земята от 4.5градуса до 7.7 градуса; ще се повиши нивото на световния океан; ще изчезнат цели островни групи и ще бъдат потопени крайбрежия; драстично ще се промени количеството и разпределението на валежите; ще се увеличи площта на сушата и честотата на ураганите; ще изчезнат горски масиви, поради изменение на естествена им среда; половината от човечеството ще страда от недостиг на вода.
За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата, най-вече свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на възобновими източници на енергия като вода, вятър, слънце, намиране на нови енергийни източници.
Ето няколко правила, спазването на които не изисква никакво усилие, но има голям ефект: 
- изключвайте си зарядното от контакта;
– намалете карането на кола;
– перете на по-ниска температура; 
– сменете си крушките с енергоспестяващи; 
– зареждайте биодизел;
– икономисвайте от тока и парното; 
– напълнете фризера с пликчета с вода, ако продуктите в него не го изпълват; 
– засадете дръвчета.
 
Кмет на Община Тутракан: ……………………..
ДС/ВТ                                                                                                             /д - р Д. Стефанов/