Проект „Нови възможности за грижа” и предоставяне на услугата „Личен асистент”

25/3/2015
О Б Я В А
 
       Община Тутракан обявява, че започва стартирането на Проект „Нови възможности за грижа” и предоставяне на услугата „Личен асистент”.
       За потребители на социалната услуга личен асистент, могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания.
       Всички желаещи да ползват услугата личен асистент, могат да подават заявление лично, чрез законния си представител или чрез упълномощено от тях лице, всеки работен ден от 27.03.2015г. до 09.04.2015г. в Информационен център в сградата на Община Тутракан.