Проект „Нови възможности за грижа” и предоставяне на услугата „Личен асистент”

25/3/2015
 
О Б Я В А
 
       Във връзка със стартирането на Проект „Нови възможности за грижа” и предоставяне на услугата „Личен асистент”, Община Тутракан обявява, че започва набирането на кандидати за лични асистенти.
      За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които са:
-         безработни, заети – наети и самонаети, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия по реда и условията на ранно пенсиониране).
     Всички желаещи кандидати за лични асистенти могат да подават заявление лично или чрез упълномощено лице, всеки работен ден от 27.03.2015г. до 09.04.2015г. в Информационен център в сградата на Община Тутракан.