Национална кампания на мрежата от Областни информационни центрове в България

16/3/2015
 
 
Да създадем ЗАЕДНО България 2020
Национална кампания на мрежата от Областни информационни центрове в България
 
Областен информационен център – Силистра се включва в най-мащабната кампания на мрежата от 28 информационни центъра до момента. Днес, 16 март 2015 г., стартира национална инициативата под мотото „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“, която се провежда на територията на всички 265 общини в страната. 
 Чрез анкетно допитване ще бъдат потърсени добри идеи за подобряване на живота на хората с помощта на европейски средства. Целта на кампанията е да бъдат популяризирани възможностите за финансиране, които предоставят новите оперативни програми 2014-2020, както и да бъдат насърчени потенциални бенефициенти да кандидатстват с проекти. Близо 600 различни събития ще бъдат проведени във всички области в периода 16 март – 9 май.
От 16 март до 5 април, ОИЦ-Силистра организира целодневни посещения във всяка от общините в област Силистра, като от 10 до 12 ч. е предвидена изнесена приемна на подходящи комуникативни места, където експертите ще разказват за резултатите от вече реализирани проекти, ще обясняват целите на кампанията и възможностите на програмите. Ще бъдат предложени информационни и рекламни материали, като посетителите ще бъдат поканени да опишат своето предложение за промяна с помощта на европейски средства. Анкетата включва въпрос към гражданите какво искат да изградят или възстановят с помощта на европейско финансиране в своята община – пътища, училища, заетост и т.н. В следобедните часове ще се състоят информационни събития на тема „Акценти 2014-2020“ за представяне на Новите оперативни програми и планираните процедури за кандидатстване с проекти през 2015 г.
Обобщените резултати от проучването ще бъдат представени по време на втора обиколка във всяка от 7-те общини в област Силистра (16 – 30 април), като заедно с потенциални бенефициенти ще бъдат разгледани възможностите за финансиране на най-често срещаните идеи, предложени от местните общности. Така ще бъде подпомогната комуникацията и ще бъде потърсен начин и програма за реализиране на предложенията на хората.
Заключителното събитие към инициативата ще бъде на 9 май – Ден на Европа. ОИЦ-Силистра, съвместно с Община Силистра, ще отчете повода с голям празник в реновираната Дунавска градина. В новопостроените кътове и съоръжения ще се проведат различни ателиета и демонстрации – всичко това има за цел да представи резултатите от проекта „Зелена и достъпна градска среда“ по ОПРР и да покаже един по-различен поглед и начин за използване на обичаната от малки и големи Дунавска градина. Четене и рисуване на открито, фотография, спорт – това са част от дейностите, които могат да бъдат практикувани в новия парк. Музикални и танцови изпълнения ще придадат необходимата празничност, а денят ще завърши с рок концерт на Лятната сцена.
 
В периода 16 март – 5 април, всеки, който има конкретна идея за промяна с европейски средства, и желае да се включи в анкетното допитване, може да посети изнесена приемна на ОИЦ-Силистра или да изпрати попълнена анкетна карта на следния електронен адрес: oic_silistra@abv.bg. Анкетната карта е публикувана и на страницата www.eufunds.bg.
Да създадем ЗАЕДНО България 2020!
 
График за провеждане на изнесените приемни на ОИЦ-Силистра:
17 март – гр.Силистра – площад „Свобода“
19 март – с.Кайнарджа – Туристически информационен център
21 март – гр.Тутракан – парк „Христо Ботев“
23 март – с.Ситово – на пазара
25 март – гр.Дулово – централен площад
30 март – гр.Главиница – пред откритата сцена на НЧ „Христо Ботев-1940“
31 март – гр.Алфатар – градски парк
 
Адрес на Областен информационен център – Силистра:
гр.Силистра
ул.„Симеон Велики“ 49
сграда на Художествената галерия (вход към Куклен театър)
тел. 086 822 012
 
ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.