Анкета към проект"Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал"

5/12/2014
 
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал“
 
Уважаеми дами и господа,
 
За нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Тутракан.
 
Настоящата анкета http://ipgvr-tutrakan-vizia.questionpro.com ще ни помогне да проучим общественото мнение и правилно да формулираме Визията за развитие на град Тутракан до 2020 г.
Попълването на тази анкета ще Ви отнеме само няколко минути, но ще помогнете да направим Тутракан по-добър град за живеене.
 
Анкетата е създадена в рамките на договор „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал”, по проект  “Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан, като център на агломерационен ареал" по ОП „Регионално развитие”
 
Благодарим за отделеното време!