Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

9/8/2013
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от  18.11.2013 г. до  14.12.2013 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора.
 
1. Със заповед № ОХ-552/05.08.2013г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. За 61-ва механизирана бригада, 235 длъжности както следва:
 
1.1.1. За военно формирование 44370– Карлово, 50длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Оператор на подвижен команден пункт
5
Средно образование със специалност "Съобщителна техника"
Поверително
 
Мерач на ЗУ-23-2
2
Средно образование
Служебно ползване
 
Поставач на ЗУ-23-2
4
Средно образование
Служебно ползване
 
Пълнач на ЗУ-23-2
3
Средно образование
Служебно ползване
 
Механик водач  на МТЛБ
2
Средно образование
Поверително
Шофьор кат. "С" или Свидетелство за управление на МТЛБ
Механик водач  на МТЛБ
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или Свидетелство за управление на МТЛБ
Шофьор
16
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Шофьор
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" и "Д"
Стрелец-зенитчик
6
Средно образование
Служебно ползване
 
Завеждащ хранилище за бойни припаси
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Завеждащ хранилище за  продоволствие и видове имущества
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Завеждащ хранилище за гориво-смазочни материали
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на бронетанкова техника
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е"
Техник по ремонта на автотракторна техника
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е"
Техник по ремонта на автотракторна техника
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на въоръжение
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Заварчик
1
Средно образование със специалност "Заварчик" или курс за заварчик
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Помощник-готвач
1
Средно образование със специалност "Готвач" или курс за готвачи
Служебно ползване
 
Пожарникар
1
Средно образование
Служебно ползване
 
 
Телефон за информация– 033594590,вътр. 33267
 
 
1.1.5. За военно формирование 48340 – Карлово, 23длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Шофьор-агрегатчик
2
Средно образование
Поверително
Шофьор кат. "С"
Оператор в разчет на бойна машина
4
Средно образование
Поверително
 
Поставач на ЗУ-23-2
1
Средно образование
Поверително
 
Пълнач на ЗУ-23-2
2
Средно образование
Поверително
 
Разузнавач
1
Средно образование
Поверително
 
Пожарникар
1
Средно образование
Поверително
Шофьор кат. "С"
Шофьор
10
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Механик
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
 
Телефон за информация– 033594590,вътр. 33106
1.1.2. За военно формирование 34840 – Карлово, 4длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Механик водач - МТЛБ
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор категория "С" или Свидетелство за управление на МТЛБ
Механик водач на БМП
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор категория "С" или Свидетелство за управление на БМП
 
Телефон за информация– 033594590,вътр. 33171
 
 
 
1.1.3. За военно формирование 42000 – Карлово, 8длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Механик водач  на БМП
5
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор категория "С" или Свидетелство за управление на БМП
Механик водач  на МТЛБ
3
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или Свидетелство за управление на МТЛБ
 
Телефон за информация– 033594590,вътр. 33096
 
 
1.1.4. За военно формирование 38680 – Карлово, 48длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Осветител
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на БМП
3
Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на МТЛБ
1
Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на електрооборудването на МТЛБ
1
Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на колесна автотракторна техника
3
Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на електрооборудване на колесна автотракторна техника
1
Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонт на стрелково оръжие, артилерийска материална част и контролно измервателни прибори
4
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Дърводелец
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Електрогазозаварчик
1
Средно образование със специалност „Електодъгово заваряване”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Стругаро-фрезист
1
Средно образование със специалност „Студена обработка”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Шлосер
1
Средно образование със специалност „Студена обработка”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на електроагрегати и генератори
1
Средно образование със специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Шофьор
15
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. „С”, свидетелство за превоз на опасни товари ADR
Хлебопекар
2
Средно образование със специалност „Готвач” или курс за готвачи
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Готвач
8
Средно образование със специалност „Готвач” или курс за готвачи
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Лаборант
3
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Механик водач  на МТЛБ
1
Средно образование
Поверително
Шофьор кат. "С" или Свидетелство за управление на МТЛБ
 
Телефон за информация– 033594590,вътр. 33206
 
 
1.1.6. За военно формирование 54890 – Казанлък, 40длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Сапьор
5
Средно образование
Служебно ползване
 
Шофьор
5
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Шофьор
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е" и „Д”
Шофьор
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е", „Д” и свидетелство за превозване на опасни товари /АДР/
Шофьор - агрегатчик
5
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е"
Шофьор - химик
4
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е"
Екскаваторчик
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Водач на земекопна машина
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Химик - разузнавач
3
Средно образование
Служебно ползване
 
Механик - водач на инженерна машина
5
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или Свидетелство за управление на инженерни машини
Механик - водач на МТЛБ
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или Свидетелство за управление на МТЛБ
Химик - санитар
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Химик - дегазатор
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Техник по ремонта на автотракторна техника
1
Средно образование със специалност механотехника
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е"
 
Телефон за информация– 0431 68822, вътр. 43084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.8. За военно формирование 22180 – Казанлък, 4длъжности:
 
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Механик-водач на БМП
3
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор категория "С" или Свидетелство за управление на БМП
Механик водач - МТЛБ
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или Свидетелство за управление на МТЛБ
 
 
Телефон за информация– 0431 68822, вътр. 43014
 
 
 
1.1.7. За военно формирование 54880 – Казанлък, 25длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Разузнавач
3
Средно образование
Поверително
Шофьор кат. "С"
Шофьор-радиотелеграфист
6
Средно образование
Поверително
Шофьор кат. "С"
Радиотелефонист
2
Средно образование
Поверително
-
Разузнавач
2
Средно образование
Поверително
-
Радиооператор
1
Средно образование
Поверително
-
Шофьор
7
Средно образование
Поверително
Шофьор кат. "С"
Шофьор
4
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С", свидетелство за превоз на опасни товари /АДР/
 
Телефон за информация– 0431 68822, вътр. 43105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.9. За военно формирование 38640 – Казанлък, 33длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Механик - водач 
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или Свидетелство за управление на МТЛБ
Мерач  на 122 мм самоходна гаубица "Гвоздика"
3
Средно образование
Служебно ползване
 
Радиотелефонист
2
Средно образование
Поверително
 
Преден наблюдател
3
Средно образование
Служебно ползване
 
Пълнач на 122 мм самоходна гаубица "Гвоздика"
6
Средно образование
Служебно ползване
 
Шофьор
7
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е"
Шофьор
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. „С” и „D”
Подавач на 122 мм самоходна гаубица "Гвоздика"
7
Средно образование
Служебно ползване
 
Техник по ремонт на комуникационна и информационна техника
1
Средно образование, компютърна грамотност
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е"
Помощник-готвач
1
Средно образование със специалност „Готвач” или курс за готвачи
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е"
 
Телефон за информация– 0431 68822, вътр. 43051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. За 2-ра механизирана бригада, 135 длъжности както следва:
 
1.2.1. За военно формирование 52740 – Хасково, 20длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Гранатометчик
3
Средно образование
Служебно ползване
 
Помощник-гранатометчик
7
Средно образование
Служебно ползване
 
Мерач на картечница
1
Средно образование
Служебно ползване
 
Мерач-оператор
3
Средно образование
Служебно ползване
 
Механик-водач на МТЛБ
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или свидетелство за управление на МТЛБ
Лаборант
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат."С"
Шофьор
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е" и свидетелство за превозване на опасни товари /АДР/
Ескаваторчик
1
Средно образование със специалност Ескаваторчик или курс/правоспособност за ескаваторчик
Служебно ползване
Шофьор кат."С"
 
Телефон за информация– 038 622725, вътр. 38008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. За военно формирование 54140 – Стара Загора, 50 длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Шофьор
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Химик – разузнавач
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат."С"
Шофьор – химик
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Електромеханик по ремонт на бронетанкова и инженерна техника
1
Средно образование със специалност "Електротехника"
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Механик по ремонт на бронетанкова и инженерна техника
3
Средно образование с техническа специалност
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Механик по ремонт на стрелково оръжие, артилерийска материална част и контролно-измервателни прибори
2
Средно образование с техническа специалност
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Механик по ремонт на зенитно-ракетно въоръжение и радиолокационна техника
3
Средно образование с техническа специалност
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Механик по ремонт на технически средства за ЯХБЗ
1
Средно образование с техническа специалност
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Електромеханик по ремонт на автомобилна техника
1
Средно образование със специалност "Електротехника"
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Автомеханик
3
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Електрогазозаварчик
2
Средно образование, правоспособност за електрогазозаварчик
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Стругар-шлосер
1
Средно образование със специалност "Студена обработка"
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Автотенекеджия
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат."С"
Шофьор
23
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Шофьор-автокранист
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С", свидетелство за управление на автокран
Готвач
3
Средно образование със специалност "Готвач" или курс за готвач
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Санитар
1
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
 
Телефон за информация– 042 615921 и 615822,  вътр. 42010, 42011
1.2.3. За военно формирование 54100 – Ямбол, 25 длъжности:
 
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Механик-водач на САУ
5
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или свидетелство за управление на САУ
Механик-водач на МТЛБ
2
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С" или свидетелство за управление на МТЛБ
Мерач на 122мм самоходна гаубица "Гвоздика"
2
Средно образование
Служебно ползване
 
Пълнач на 122мм самоходна гаубица "Гвоздика"
6
Средно образование
Служебно ползване
 
Подавач на 122мм самоходна гаубица "Гвоздика"
5
Средно образование
Служебно ползване
 
Майстор по ремонт на автотракторна техника
1
Средно техническо образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Майстор по ремонт на бронетанкова техника
1
Средно техническо образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Майстор по ремонт на артилерийска материална част, стрелково оръжие и оптични прибори
1
Средно техническо образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Майстор по ремонт на ел. оборудване
1
Средно техническо образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
Стругар
1
Средно образование със специалност  „Студена обработка”или курс
Служебно ползване
Шофьор кат. "С"
 
 
Телефон за информация– 046 661995 и 664234,  вътр. 47360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4. За военно формирование 52590 – Ямбол, 40 длъжности:
Наименование на вакантната длъжност
Брой
Изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификация
Ниво на достъп до класифицирана информация
Допълнителни изисквания
Автоматчик
5
Средно образование
Служебно ползване
 
Гранатометчик
9
Средно образование
Служебно ползване
 
Помощник-гранатометчик
8
Средно образование
Служебно ползване
 
Мерач на картечница
4
Средно образование
Служебно ползване
 
Мерач-оператор
1
Средно образование
Служебно ползване
 
Номер от разчет на 120мм самоходна минохвъргачка
9
Средно образование
Служебно ползване
 
Шофьор
4
Средно образование
Служебно ползване
Шофьор кат. "С+Е" и свидетелство за превозване на опасни товари /АДР/
 
Телефон за информация– 046 661995 и 664234,  вътр. 47311
 
 
2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление до командира на 61-ва или 2-ра механизирана бригада, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 11.10.2013 г.с приложени към него:
2.1. Автобиография;
2.2. Копие от диплома за завършено образование;
2.3. Копие на документ за трудов стаж (ако притежават такъв);
2.4. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус;
2.5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);
2.6. Свидетелство за съдимост;
2.7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили;
2.8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);
2.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);
2.10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);
2.11. Други документи, съобразно изискванията на конкурса (Копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове и др.).
 
3. Кандидатите да попълват заявленията четливо с печатни букви и да посочат актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния им адрес. По възможност да се посочва e-mailи телефон за връзка.
 
4.В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности, само в една механизирана бригада.
 
5.До 29.10.2013 г.структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) изпращат до командирите на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора и 61-ва механизирана бригада – Карлово заявлениятана кандидатите.
Съгласно т. 12.2. от заповед № ОХ-552/05.08.2013г. на министъра на отбраната, структурите на ЦВО следва да изпращат само заявленията с комплектовани по т.2 документина кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса.
 
6.Със заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България, са определени длъжностни лица отговорни за провеждане на конкурсите, както следва:
6.1. Командирът на 61-ва механизирана бригада - Карлово за длъжностите във военни формирования 44370–Карлово, 34840–Карлово, 42000–Карлово, 48340–Карлово, 38680–Карлово, 22180–Казанлък, 54880–Казанлък, 54890–Казанлък и 38640–Казанлък.
6.2. Командирът на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора за длъжностите във военни формирования54140–Стара Загора, 52740–Хасково, 52590–Ямбол и 54100–Ямбол.
 
7. Конкурсите ще се проведатот09:00часа, както следва:
7.1. За 2-ра механизирана бригада:
7.1.1. За в. ф. 52740 – Хасково от 18.11.2013 г. до 22.11.2013 г., във                        в. ф. 52740 – Хасково.
7.1.2. За в. ф. 52590 – Ямбол и в. ф. 54100 – Ямбол от 25.11.2013 г. до 06.12.2013 г., във в. ф. 52590 – Ямбол.
7.1.3. За в. ф. 54140– Стара Загора от 09.12.2013 г. до 14.12.2013 г., във в. ф. 24150 – Стара Загора.
7.2. За 61-ва механизирана бригада:
7.2.1. За в. ф. 22180 – Казанлък, в. ф. 54880 – Казанлък,                                    в. ф. 54890 – Казанлък и в. ф. 38640 – Казанлък от 18.11.2013 г. до 29.11.2013 г, във в. ф. 22180 – Казанлък.
7.2.2. За в. ф. 44370 – Карлово, в. ф. 34840 – Карлово, в. ф. 42000 – Карлово, в. ф. 48340 – Карлово и в. ф. 38680 – Карлово от 02.12.2013 г. до 14.12.2013 г. във в. ф. 34750 – Карлово.
 
8. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.
8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, както следва:
 
                                                             НОРМАТИВ № 1
                            ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОРЕМНИ ПРЕСИ ЗА 1 МИНУТА
 
 
Възрастова група
Брой пъти
I
II
III
 
До 21г.
22-26г.
27-31г.
 
М
Ж
М
Ж
М
Ж
81
100   
 
 
 
 
 
80
98   
 
100
 
 
 
79
96   
 
98
 
 
 
78
94
100    
96
 
 
 
77
92
98   
94     
 
 
 
76
90
96
92    
100
 
 
75
88
94
90    
98    
 
 
74
86
92
88   
96    
100
 
73
84
90
86
94    
98
 
72
82
88
85
92   
96     
 
71
80
86
84
90
94    
 
70
78
84
83
88
92    
  
69
77
82
82
86
90   
100  
68
76
80
81
84
88
98   
67
75
78
80
82
86
96   
66
74
76
79
81
84
94
65
73
75
78
80
83
92
64
72
74
77
79
82
90
63
71
73
76
78
81
88
62
70
72
75
77
80
86
61
69
71
74
76
79
84
60
68
70
73
75
78
82
59
67
69
72
74
77
80
58
66
68
71
73
76
78
57
65
67
70
72
75
77
56
64
66
69
71
74
76
55
63
65
68
70
73
75
54
62
64
67
69
72
74
53
61
63
66
68
71
73
52
60
62
65
67
70
72
51
59
61
64
66
69
71
50
58
60
63
65
68
70
49
57
59
62
64
67
69
48
56
58
61
63
66
68
47
55
57
60
62
65
67
46
54
56
59
61
64
66
45
53
55
58
60
63
65
44
52
54
57
59
62
64
43
51
53
56
58
61
63
42
50
52
55
57
60
62
41
49
51
54
56
59
61
40
48
50
53
55
58
60
39
47
49
52
54
57
59
38
46
48
51
53
56
58
37
45
47
50
52
55
57
36
44
46
49
51
54
56
35
43
45
48
50
53
55
34
42
44
47
49
52
54
33
41
43
46
48
51
53
32
40
42
45
47
50
52
31
39
41
44
46
49
51
30
38
40
43
45
48
50
29
37
39
42
44
47
49
28
36
38
41
43
46
48
27
35
37
40
42
45
47
26
34
36
39
41
44
46
25
33
35
38
40
43
45
24
32
34
37
39
42
44
23
31
33
36
38
41
43
22
30
32
35
37
40
42
21
29
31
34
36
39
41
20
28
30
33
35
38
40
19
27
29
32
34
37
38
18
26
28
31
33
36
36
17
25
27
30
32
34
34
16
24
26
29
30
32
32
15
23
25
28
29
30
30
14
22
24
27
28
28
28
13
21
23
26
26
26
26
12
20
22
24
24
24
24
11
19
21
22
22
22
22
10
18
20
20
20
20
20
9
17
18
18
18
18
18
8
16
16
16
16
16
16
7
14
14
14
14
14
14
6
12
12
12
12
12
12
5
10
10
10
10
10
10
4
8
8
8
8
8
8
3
6
6
6
6
6
6
2
4
4
4
4
4
4
1
2
2
2
2
2
2
 
                                                             НОРМАТИВ № 2
                             ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕВИ ОПОРИ ЗА 1 МИНУТА
 
 
Възрастова група
Брой пъти
I
II
III
 
До 21г.
22-26г.
27-31г.
 
М
Ж
М
Ж
М
Ж
75
100
 
 
 
 
 
74
98
 
 
 
 
 
73
96
 
100
 
 
 
72
94     
 
98
 
 
 
71
92    
 
96
 
100
 
70
90    
 
94     
 
98
 
69
88   
 
92    
 
96
 
68
86
 
90    
 
94     
 
67
85
 
88   
 
92    
 
66
84
 
86
 
90    
 
65
83
 
85
 
88   
 
64
82
 
84
 
86
 
63
81
 
83
 
85
 
62
80
 
82
 
84
 
61
79
 
81
 
83
 
60
78
 
80
 
82
 
59
77
 
79
 
81
 
58
76
100
78
 
80
 
57
75
99
77
 
79
 
56
74
98
76
100
78
 
55
73
97
75
98
77
 
54
72
96
74
96
76
 
53
71
95
73
95
75
 
52
70
94
72
94
74
100
51
69
93
71
93
73
98
50
68
92
70
92
72
96
49
67
90
69
91
71
95
48
66
88
68
90     
70
94
47
65
87   
67
89    
69
93
46
64
86
66
88    
68
92
45
63
85
65
87   
67
91
44
62
84
64
86
66
90     
43
61
83
63
85
65
89    
42
60
82
62
84
64
88    
41
59
81
61
83
63
87   
40
58
80
60
82
62
86
39
57
79
59
81
61
85
38
56
78
58
80
60
84
37
55
77
57
79
59
83
36
54
76
56
78
58
82
35
53
75
55
77
57
81
34
52
74
54
76
56
80
33
51
73
53
75
55
79
32
50
72
52
74
54
78
31
49
71
51
73
53
77
30
48
70
50
72
52
76
29
47
69
49
71
51
75
28
46
68
48
70
50
74
27
45
67
47
69
49
73
26
44
66
46
68
48
72
25
43
65
45
67
47
71
24
42
64
44
66
46
70
23
41
63
43
65
45
69
22
40
62
42
64
44
68
21
39
61
41
63
42
67
20
38
60
40
62
40
66
19
37
58
38
61
38
65
18
36
56
36
60
36
64
17
34
54
34
58
34
63
16
32
52
32
56
32
62
15
30
50
30
54
30
60
14
28
48
28
52
28
58
13
26
44
24
50
26
56
12
24
40
26
48
24
54
11
22
36
24
47
22
52
10
20
32
22
46
20
50
9
18
28
20
45
18
45
8
16
24
18
40
16
40
7
14
20
16
35
14
35
6
12
16
14
30
12
30
5
10
12
12
25
10
25
4
8
8
10
20
8
20
3
6
6
9
15
6
15
2
4
4
6
10
4
10
1
2
2
3
5
2
5
                                                                 
 
НОРМАТИВ № 3
                                              БЯГАНЕ „СОВАЛКА ”10 х 10 м.
 
 
Възрастова група
Време/сек.
I
II
III
 
До 21г.
22-26г.
27-31г.
 
М
Ж
М
Ж
М
Ж
24.00
100
 
 
 
 
 
24.10
99
 
 
 
 
 
24.20
98
 
 
 
 
 
24.30
97
 
 
 
 
 
24.40
96
 
 
 
 
 
24.50
95
 
100
 
 
 
24.60
94
 
99
 
 
 
24.70
93
 
98
 
 
 
24.80
92
 
97
 
 
 
24.90
91
 
96
 
 
 
25.00
90     
100
95
100
100
 
25.10
89    
99
94
99
99
 
25.20
88    
98
93
98
98
 
25.30
87   
97
92
97
97
 
25.40
86
96
91
96
96
 
25.50
85
95
90     
95
95
100
25.60
84
94
89    
94
94
99
25.70
83
93
88    
93
93
98
25.80
82
92
87   
92
92
97
25.90
81
91
86
91
91
96
26.00
80
90     
85
90     
90     
95
26.10
79
89    
84
89    
89    
94
26.20
78
88    
83
88    
88    
93
26.30
77
87   
82
87   
87   
92
26.40
76
86
81
86
86
91
26.50
75
85
80
85
85
90     
26.60
74
84
79
84
84
89    
26.70
73
83
78
83
83
88    
26.80
72
82
77
82
82
87   
26.90
71
81
76
81
81
86
27.00
70
80
75
80
80
85
27.10
69
79
74
79
79
84
27.20
68
78
73
78
78
83
27.30
67
77
72
77
77
82
27.40
66
76
71
76
76
81
27.50
65
75
70
75
75
80
27.60
64
74
69
74
74
79
27.70
63
73
68
73
73
78
27.80
62
72
67
72
72
77
27.90
61
71
66
71
71
76
28.00
60
70
65
70
70
75
28.10
59
69
64
69
69
74
28.20
58
68
63
68
68
73
28.30
57
67
62
67
67
72
28.40
56
66
61
66
66
71
28.50
55
65
60
65
65
70
28.60
54
64
59
64
64
69
28.70
53
63
58
63
63
68
28.80
52
62
57
62
62
67
28.90
51
61
56
61
61
66
29.00
50
60
55
60
60
65
29.10
49
59
54
59
59
64
29.20
48
58
53
58
58
63
29.30
47
57
52
57
57
62
29.40
46
56
51
56
56
61
29.50
45
55
50
55
55
60
29.60
44
54
49
54
54
59
29.70
43
53
48
53
53
58
29.80
42
52
47
52
52
57
29.90
41
51
46
51
51
56
30.00
40
50
45
50
50
55
30.10
39
49
44
49
49
54
30.20
38
48
43
48
48
53
30.30
37
47
42
47
47
52
30.40
36
46
41
46
46
51
30.50
35
45
40
45
45
50
30.60
34
44
39
44
44
49
30.70
33
43
38
43
43
48
30.80
32
42
37
42
42
47
30.90
31
41
36
41
41
46
31.00
30
40
35
40
40
45
31.10
29
39
34
39
39
44
31.20
28
38
33
38
38
43
31.30
27
37
32
37
37
42
31.40
26
36
31
36
36
41
31.50
25
35
30
35
35
40
31.60
24
34
29
34
34
39
31.70
23
33
28
33
33
38
31.80
22
32
27
32
32
37
31.90
21
31
26
31
31
36
32.00
20
30
25
30
30
35
32.10
19
29
24
29
29
34
32.20
18
28
23
28
28
33
32.30
17
27
22
27
27
32
32.40
16
26
21
26
26
31
32.50
15
25
20
25
25
30
32.60
14
24
19
24
24
29
32.70
13
23
18
23
23
28
32.80
12
22
17
22
22
27
32.90
11
21
16
21
21
26
33.00
10
20
15
20
20
25
33.10
9
19
14
19
19
24
33.20
8
18
13
18
18
23
33.30
7
17
12
17
17
22
33.40
6
16
11
16
16
21
33.50
5
15
10
15
15
20
33.60
4
14
9
14
14
19
33.70
3
13
8
13
13
18
33.80
2
12
7
12
12
17
33.90
1
11
6
11
11
16
34.00
 
10
5
10
10
15
34.10
 
9
4
9
9
14
34.20
 
8
3
8
8
13
34.30
 
7
2
7
7
12
34.40
 
6
1
6
6
11
34.50
 
5
 
5
5
10
34.60
 
4
 
4
4
9
34.70
 
3
 
3
3
8
34.80
 
2
 
2
2
7
34.90
 
1
 
1
1
6
35.00
 
 
 
 
 
5
35.10
 
 
 
 
 
4
35.20
 
 
 
 
 
3
35.30
 
 
 
 
 
2
35.40
 
 
 
 
 
1
 
                                                                НОРМАТИВ № 4
                                                              КРОС 1000 МЕТРА
 
 
Възрастова група
Време/мин.
I
II
III
 
До 21г.
22-26г.
27-31г.
 
М
Ж
М
Ж
М
Ж
3.10
100
 
 
 
 
 
3.11
99
 
 
 
 
 
3.12
98
 
 
 
 
 
3.13
97
 
 
 
 
 
3.14
96
 
 
 
 
 
3.15
95
 
 
 
 
 
3.16
94
 
 
 
 
 
3.17
93
 
 
 
 
 
3.18
92
 
 
 
 
 
3.19
91
 
 
 
 
 
3.20
90     
 
100
 
 
 
3.21
89    
 
99
 
 
 
3.22
88    
 
98
 
 
 
3.23
87    
 
97
 
 
 
3.24
86
 
96
 
 
 
3.25
85
 
95
 
 
 
3.26
84
 
94
 
 
 
3.27
83
 
93
 
 
 
3.28
82
 
92
 
 
 
3.29
81
 
91
 
 
 
3.30
80
 
90     
 
100
 
3.31
79
 
89    
 
99
 
3.32
78
 
88    
 
98
 
3.33
77
 
87   
 
97
 
3.34
76
 
86
 
96
 
3.35
75
 
85
 
95
 
3.36
74
 
84
 
94
 
3.37
73
 
83
 
93
 
3.38
72
 
82
 
92
 
3.39
71
 
81
 
91
 
3.40
70
 
80
 
90     
 
3.41
69
 
79
 
89    
 
3.42
68
 
78
 
88    
 
3.43
67
 
77
 
87   
 
3.44
66
 
76
 
86
 
3.45
65
 
75
 
85
 
3.46
64
 
74
 
84
 
3.47
63
 
73
 
83
 
3.48
62
 
72
 
82
 
3.49
61
 
71
 
81
 
3.50
60
 
70
 
80
 
3.51
59
 
69
 
79
 
3.52
58
 
68
 
78
 
3.53
57
 
67
 
77
 
3.54
56
 
66
 
76
 
3.55
55
100
65
 
75
 
3.56
54
99
64
 
74
 
3.57
53
98
63
 
73
 
3.58
52
97
62
 
72
 
3.59
51
96
61
 
71
 
4.00
50
95
60
 
70
 
4.01
49
94
59
 
69
 
4.02
48
93
58
 
68
 
4.03
47
92
57
 
67
 
4.04
46
91
56
 
66
 
4.05
45
90     
55
 
65
 
4.06
44
89    
54
 
64
 
4.07
43
88    
53
 
63
 
4.08
42
87   
52
 
62
 
4.09
41
86
51
 
61
 
4.10
40
85
50
100
60
 
4.11
39
84
49
99
59
 
4.12
38
83
48
98
58
 
4.13
37
82
47
97
57
 
4.14
36
81
46
96
56
 
4.15
35
80
45
95
55
 
4.16
34
79
44
94
54
 
4.17
33
78
43
93
53
 
4.18
32
77
42
92
52
 
4.19
31
76
41
91
51
 
4.20
30
75
40
90     
50
100
4.21
29
74
39
89    
49
99
4.22
28
73
38
88    
48
98
4.23
27
72
37
87   
47
97
4.24
26
71
36
86
46
96
4.25
25
70
35
85
45
95
4.26
24
69
34
84
44
94
4.27
23
68
33
83
43
93
4.28
22
67
32
82
42
92
4.29
21
66
31
81
41
91
4.30
20
65
30
80
40
90     
4.31
19
64
29
79
39
89    
4.32
18
63
28
78
38
88    
4.33
17
62
27
77
37
87   
4.34
16
61
26
76
36
86
4.35
15
60
25
75
35
85
4.36
14
59
24
74
34
84
4.37
13
58
23
73
33
83
4.38
12
57
22
72
32
82
4.39
11
56
21
71
31
81
4.40
10
55
20
70
30
80
4.41
9
54
19
69
29
79
4.42
8
53
18
68
28
78
4.43
7
52
17
67
27
77
4.44
6
51
16
66
26
76
4.45
5
50
15
65
25
75
4.46
4
49
14
64
24
74
4.47
3
48
13
63
23
73
4.48
2
47
12
62
22
72
4.49
1
46
11
61
21
71
4.50
 
45
10
60
20
70
4.51
 
44
9
59
19
69
4.52
 
43
8
58
18
68
4.53
 
42
7
57
17
67
4.54
 
41
6
56
16
66
4.55
 
40
5
55
15
65
4.56
 
39
4
54
14
64
4.57
 
38
3
53
13
63
4.58
 
37
2
52
12
62
4.59
 
36
1
51
11
61
5.00
 
35
 
50
10
60
5.01
 
34
 
49
9
59
5.02
 
33
 
48
8
58
5.03
 
32
 
47
7
57
5.04
 
31
 
46
6
56
5.05
 
30
 
45
5
55
5.06
 
29
 
44
4
54
5.07
 
28
 
43
3
53
5.08
 
27
 
42
2
52
5.09
 
26
 
41
1
51
5.10
 
25
 
40
 
50
5.11
 
24
 
39
 
49
5.12
 
23
 
38
 
48
5.13
 
22
 
37
 
47
5.14
 
21
 
36
 
46
5.15
 
20
 
35
 
45
5.16
 
19
 
34
 
44
5.17
 
18
 
33
 
43
5.18
 
17
 
32
 
42
5.19
 
16
 
31
 
41
5.20
 
15
 
30
 
40
5.21
 
14
 
29
 
39
5.22
 
13
 
28
 
38
5.23
 
12
 
27
 
37
5.24
 
11
 
26
 
36
5.25
 
10
 
25
 
35
5.26
 
9
 
24
 
34
5.27
 
8
 
23
 
33
5.28
 
7
 
22
 
32
5.29
 
6
 
21
 
31
5.30
 
5
 
20
 
30
5.31
 
4
 
19
 
29
5.32
 
3
 
18
 
28
5.33
 
2
 
17
 
27
5.34
 
1
 
16
 
26
5.35
 
 
 
15
 
25
5.36
 
 
 
14
 
24
5.37
 
 
 
13
 
23
5.38
 
 
 
12
 
22
5.39
 
 
 
11
 
21
5.40
 
 
 
10
 
20
5.41
 
 
 
9
 
19
5.42
 
 
 
8
 
18
5.43
 
 
 
7
 
17
5.44
 
 
 
6
 
16
5.45
 
 
 
5
 
15
5.46
 
 
 
4
 
14
5.47
 
 
 
 
 
13
5.48
 
 
 
 
 
12
5.49
 
 
 
 
 
11
5.50
 
 
 
 
 
10
5.51
 
 
 
 
 
9
5.52
 
 
 
 
 
8
5.53
 
 
 
 
 
7
5.54
 
 
 
 
 
6
5.55
 
 
 
 
 
5
5.56
 
 
 
 
 
4
5.57
 
 
 
 
 
3
5.58
 
 
 
 
 
2
5.59
 
 
 
 
 
1
         8.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.
 
9.Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен нормативили под 55 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.
 
10.Кандидат, за който към датата на провеждане на конкурса не е получен протокола за оценка за психологичната пригодност за военна служба, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) отпада от конкурса и не се класира.
 
11.Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:
- точките от изпита по физическа подготовка;
- точките от теста за обща култура;
- оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число;
- 1 точка за притежавано средно образование или 5 точки за притежавано висше образование;
- по 5 точки за всяка година прослужена на военна служба (наборна или кадрова);
- по 10 точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ за завършен курс по време на военната служба;
- точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG6001, както следва – ниво 1-1-1-1 – 10 точки, ниво между 1 и 2 – 15 точки, ниво 2-2-2-2 и по-високо – 20 точки.
 
12. Кандидат, който кандидатства за длъжности в различни гарнизони, се класира от съответната комисията за провеждане на конкурса по един от следните два начина:
12.1. С резултатите от изпитите, постигнати на предходен конкурс по настоящата обява след писмено изразено желание от кандидата или
12.2. С резултатите от изпитите, постигнати на конкурса в дадения гарнизон, дори те да са по-неблагоприятни за кандидата от постигнатите резултати в предходенконкурс по настоящата обява.
12.3. Заявеното желание по т. 12.1. на кандидатите се изразява с писмена декларация от тях до председателя на комисията за провеждане на конкурса в деня на провеждането на изпитите, след запознаване на кандидатите с резултатите от същите.
 
13.Съгласно чл.48, т.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по – предно място се класират кандидати, подписали договор и изпълняващи служба в доброволния резерв.
 
14.Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 години.
 
15.Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурсите, съгласно т. 6.1. и 6.2. в седем дневен срок от уведомяването им.
 
16. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 
 
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР            п       НЕЙКО НЕНОВ
                                                                                    07.08.2013 г.