ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

14/1/2013
Със заповед № ОХ - 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили,които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС

Прикачени файлове