ПОКАНА за публично обсъждане на бюджет 2012

10/1/2012
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел: 0866/60621
Факс : 0866/60636
7600 Тутракан, ул. „ Трансмариска „ № 31
 
 
 
 
 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 
На  20 Януари 2012 г.от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан ще се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на годишния Бюджет за 2011 г. на Община Тутракан/ чл.30, ал.4 от ЗОБ/ и проект на Бюджет на Общината за 2012 г./ чл11, ал.6 от ЗОБ/.
Каним всички проявяващи интерес към проблема да участват в публичнотообсъждане.