Услуги в сферата на търговията,транспорта и оперативната отчетност

7/1/2011
Услуга Необходими документи
Такса
Срок

1. Издаване на разрешения
за търговия с тютюневи изделия /хранителни магазини и ЗОХ/

  • Заявление по образец;
  • Документ за актуална съдебна регистрация на фирмата;
  • Свидетелство за фискализиран касов апарат;
  • Удостоверение за ползване по предназначение на обекта;
  • Удостоверение за регистрация издадено от РИОКОЗ;
  • Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от НАП;
  • Документ удостоверяващ брой места /квадратура на обекта/;
  • Договор за наем за обекти - общинска собственост
гр.Тутракан
350 лв
Села:
150 лв.
1 месец
2. Издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници   30.00 лв.  
3. Провеждане на конкурси и
сключване на договор със
спечелилия кандидат
 

 

-
5. Издаване на свидетелства за
притежание на пчелни семейства
  3.00 лв.