Е-УСЛУГИ (ЕУ)

4/4/2022
 

ЕЛЕКТРОННИ  УСЛУГИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от общинска администрация Тутракан, е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП)  .

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги
Заявяват се услуги, които са включени в единния модел на Държавната агенция за електронно управление. Предлаганите услуги са в общо централизирано заявление, което се подава чрез портала eGov.bg
Административен регистър
Съдържа информация за всички услуги, които се предоставят от общинска администрация Тутракан и дава възможност за изтегляне на бланките и заявленията към тях. В последствие могат да бъдат връчени чрез Системата за сигурно електронно връчване
Система за сигурно електронно връчване
Чрез Системата за сигурно електронно връчване може да връчите или получите документ от общинска администрация Тутракан. Изисква се ПИК от НОИ, или Квалифициран електронен подпис.
Справка за местни данъци и такси
Необходим е ПИН код от  Местни данъци и такси – Тутракан.
Деловодна справка
Чрез деловодната справка може да проверите статуса на Вашето заявление за административна услуга. Изисква се входящ номер на заявлението