ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ПОЖАРЕВО ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 20222023Г

21/3/2023