ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВАРНЕНЦИ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 20222023Г.

21/3/2023